הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בית הארחה" לאנגלית

חפש את בית הארחה ב: הגדרה מילים נרדפות
guest house
guesthouse
youth hostel
a bleeding doss-house
אני עוזב את בית ההארחה של נוח אחרי העבודה.
I'm moving out of Noah's guest house after work.
מצא אותו לרחרח בית ההארחה לפני החקירה.
Found him snooping around the guest house before questioning.
זה מקום גדול והם הפכו אותו לסוג של בית הארחה.
It's a big place and they've turned it into a sort of guesthouse.
חי לבד, בית הארחה, קולד ספרינג.
Living alone. Guesthouse. Cold Spring.
לא, אתם בשם בוריס גר כאן, ואחי ואני שוכרים את בית הארחה.
No, a man named Boris lives here, and my brother and I rent the guesthouse.
העקבות התגלו, הם מסתתרים בתוך בית הארחה היכן שאני מתגורר בזמן שאני כאן.
They're hiding out in the guesthouse where I'm quartered while I'm here.
בית הארחה הזה הוא גאוותו של הבסיס, אני לא אתן לאף אחד לירות עליו.
That guesthouse is the pride of the base. I'm not letting anybody shoot it up.
אתה כבר יושב על משהו שכן בית ההארחה.
You've been sitting on something since the Guest House.
לך לכיוון בית ההארחה ותראה אם תוכל למצוא את הולי.
Go out to the guest house and see if you can find Holly.
בית ההארחה של ההורים שלך אין סיכוי.
David, what about your parents' guest house?
הוא יעשה הכול כדי למלא את בית ההארחה הארור שלו.
He'll do anything to fill his bloody guest house.
דייויד, מה עם בית ההארחה של ההורים שלך?
David, what about your parents' guest house?
עד כמה שידוע לנו, אתה אחד שהצית את בית ההארחה.
For all we know, you're the one who torched the guesthouse.
האם בית ההארחה שלך מושכר כיום?
Is your guest house currently rented out?
הם תמיד נהיה בחדר שלך, יזיזו פתאום אל בית ההארחה.
They'll always be in your room, not suddenly move to the guest house.
בית הארחה הקטן שלי.
My little guesthouse.
היא אוהבת את בית ההארחה שלך.
She loves your guest house.
מה עם בית ההארחה שלי?
What about my guest house?
ז'אק חשבתי שאתה יכול להשתמש בית הארחה או שניים.
Jacques and I thought you could use a house-guest or two.
אנחנו בונים בית הארחה בחצר האחורית.
We're building a guesthouse in the backyard.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 85. מדויק: 85. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo