הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בית כנסת" לאנגלית

חפש את בית כנסת ב: הגדרה מילים נרדפות
synagogue
temple
synagog
כיום, הם סוגדים למה שמאמינים שהיה בית כנסת מימי-הביניים.
Today, they worship in what is believed to have been the medieval synagogue.
לא מזמן העביר להם בוכטה להקמת בית כנסת בפריז.
He recently gave them a large sum to build a synagogue in Paris.
איזה בית כנסת - אינני יודע?.
What temple? - I don't know.
כנסייה, מקדש, מסגד, בית כנסת, הכול מסתכם בשמירת סודות.
Church, tabernacle, mosque, temple... it all boils down to keeping secrets.
כנסייה, בית כנסת - אני מתכוון, זה מה שמחזיק את כל זה.
Church, synagogue - I mean, that's what's holding it all up.
אני בבית כנסת - בית כנסת.
I'm at temple.
איזה בית כנסת - ...בובי
What temple? - Bobby...
קודם לבנות לי בית כנסת.
First build a synagogue.
בית כנסת, הוא מסורתי-דתי.
To temple, he's religious.
נראה שכפתור "בית כנסת" נשחק כמעט לחלוטין
Geez, the synagogue button's almost worn out.
מעניין לא יודע, אני לא מתעסק בדברים האלה בתור גבאי של בית כנסת לא מתפקידך
Isn't it your job as the Synagogue manager to conciliate the congregants?
אבל משהו בסיסי כמו אושר שלפני 20 שנה היה יכול להיות רק נושא לשיחה, בכנסיה או מסגד או בית כנסת היום מסתבר שיש עשרות שאלות בסגנון טדממש מעניינות שניתן לשאול על הנושא הזה,.
But something as basic as happiness, which 20 years ago would have been just something for discussion in the church or mosque or synagogue, today it turns out that there's dozens of TED-like questions that you can ask about it, which are really interesting.
אתה מסתתר במרתף של בית כנסת.
You're hiding in the basement of a synagogue.
הוא תקף כנסיות ושרף בית כנסת.
He trashed churches and burned down a synagogue.
פיצוץ מסגד או בית כנסת לא לשנות את העולם.
Blowing up a mosque or a synagogue doesn't change the world.
אתה לא יכול אפילו למצוא שם בית כנסת?
You can't even find a synagogue.
בשביל בית כנסת אין כסף בכ פר
We don't have money for a synagogue.
בערב ההוא, במרתף בית כנסת, אחרי 75 שיעורים מזורזים, שרלוט, הנסיכה האפיסקופלית, נולדה מחדש כיהודייה.
That night in the basement of a synagogue, after 75 accelerated classes, Charlotte, the Episcopalian princess was reborn a Jew.
אבל אם לשפוט לפי שאריות האר-די-אקס, והעובדה שנדרשו שני אנשים כדי להזיז את הדבר ההוא, יש להם מספיק סי -4 כדי לשטח שגרירות, בית כנסת.
But judging by the R.D.X. residue... and the fact that it took two guys to move've got enough C-4 to level an embassy, a synagogue.
יש יותר ממסגד אחד בעולם שפעם היה כנסייה ולפני כן היה בית כנסת,
There's more than one mosque in the world that used to be a church, and before that was a temple.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo