הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בית משפט" לאנגלית

חפש את בית משפט ב: הגדרה מילים נרדפות
court
courtroom
courthouse
tribunal
subpoena
court-ordered
warrant
court-mandated
court-appointed

הצעות

יש לנו צו בית משפט למעצר פסיכיאטרי.
We have a court order to hold you for psychiatric detention.
זהו צו בית משפט המאפשר לנו לחפש בבית.
This is a court order allowing us to search the house.
כתבת דרמת בית משפט ממש משכנעת.
That is a compelling courtroom drama you've written there.
צ'אנג נתן לנו צו בית משפט לסריקה של ברט.
Chang gave us the court order for Brett's scan.
בית משפט לערעורים קיימים מסיבה מסוימת.
Court of Appeals exist for a reason.
אך האמת היא, ששום בית משפט
But the truth is, no court,
אני אשים גדול על בית משפט.
I'll put a grand on Court.
זה שימוע על תנאי נעמי, לא בית משפט לאופנה
It's a probation hearing, Naomi, not fashion court.
ושום בית משפט לא יעניש אותי...
And no court will ever punish me...
אתה יכול לעשות חיפוש של לשופט בית משפט פלילי?
Can you do a search for a criminal court judge?
הם הולכים להשיג צו בית משפט ולחפור בכל האיזור.
They're getting a court order to dig up the whole area.
אשתך הוציאה צו בית משפט נגדך?
Your wife issued a court order against you?
האיש הצעיר הזה בגלימות בית משפט של דרגה השלישית יהפוך היריב שלי
This young man in court robes of the Third Rank will become my adversary
ואני מעדיף שלא להוסיף מינוי בית משפט העליון לתערובת.
And I'd prefer not to add a Supreme Court nomination to the mix.
החיובים יבוצעו כנגדך על תקיפה ורישום כוזב צו בית משפט.
Charges will be brought against you for assault and falsifying a court order.
מסתבר שהיה להם צו בית משפט.
Apparently, they had a court order.
עם עזרה של צו בית משפט.
With the help of a court order.
או שנחזור עם צו של בית משפט
Or we'll be back here with a court order.
אני למדתי בחורף שעבר בקליפורניה סופר בית משפט.
I clerked last summer for the California State Supreme Court.
כמה עבירות אנו מבצעים פריצה רשום בית משפט האטום?
How many felonies are we committing breaking into sealed court records?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1015. מדויק: 1015. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo