הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בית משפט מחוזי" לאנגלית

חפש את בית משפט מחוזי ב: הגדרה מילים נרדפות
district court
שום בית משפט מחוזי לא היה מאשר דבר כזה.
No district court would ever have detained you.
נסיעתה תהיה בפיקוח שופט בית משפט מחוזי עם שחרור רמת רכיב,
Her travel will be overseen by a district court judge With a component level clearance,
שיהיה בית משפט מחוזי או בית משפט גבוה, אין לנו מקום אחר ללכת אליו
Be it the District Courts or High Courts, we've nowhere else to go.
לא בית משפט מחוזי.
בית משפט מחוזי של הוואי - הונולולו -,זה כל-כך עצוב מה שקרה לבתו של מושבע?
That was so sad, about Juror Number Seven's daughter... what was his name?

תוצאות נוספות

נשיא בית-משפט מחוזי נפגש עם מושבעת...
A circuit court judge meeting a juror...
אני לא מכירה שופט בבית משפט מחוזי שהניח לעיתונאי להסתיר את המקור שלו כשמדובר בביטחון לאומי.
I don't know a district court judge who's ever let a reporter keep his source when national security was involved.
כתבת דרמת בית משפט ממש משכנעת.
That is a compelling courtroom drama you've written there.
יש לנו צו בית משפט למעצר פסיכיאטרי.
We have a court order to hold you for psychiatric detention.
זה בית-משפט, ג'ואי אין ערובות.
It is a courtroom, Joey, there are no guarantees.
אבל לפעמים הצווים שהוציא בית משפט סודי?
But sometimes these warrants have to be issued by secret courts.
זהו בית משפט רפובליקני לא בית משפט אנגלי.
This is a Republican court, not an English court.
הוא ישב בבית-משפט הנקרא בית-משפט ליוצאי-צבא.
He was in a court called the Veterans' Court.
זהו צו בית משפט המאפשר לנו לחפש בבית.
This is a court order allowing us to search the house.
הם רוצים לקחת המחמם בצו בית משפט.
THEY WANT TO TAKE THE HEATER BY COURT ORDER.
בית משפט אשר שופט נגד האפריקנים?
A court that finds against the Africans?
בית משפט אשר ניתן לשחק בו כמו בבובה.
A court that can be toyed with like a doll.
צ'אנג נתן לנו צו בית משפט לסריקה של ברט.
Chang gave us the court order for Brett's scan.
הוא פקיד בית משפט בבית המשפט.
He's a bailiff at the courthouse.
בית משפט לערעורים קיימים מסיבה מסוימת.
Court of Appeals exist for a reason.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1116. מדויק: 5. זמן שחלף: 165 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo