הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בית ספר לרפואה" לאנגלית

חפש את בית ספר לרפואה ב: הגדרה מילים נרדפות
איך אתה חושב ששלמת עבור בית ספר לרפואה?
How do you think I paid for med school?
היא לא תצטרך הלוואות בשביל בית ספר לרפואה.
I mean, she won't have to take out loans for med school.
הועבר כאן באשרת בית ספר לרפואה ב2011.
Moved here on a medical school visa in 2011.
הוא סיים בית ספר לרפואה כדי להיות סופר...
He graduated from medical school to give it all up to become a writer.
אני מוכר אותו לשלם עבור בית ספר לרפואה.
I was selling it to pay for med school.
אין ספק בקולך כשאמר בית ספר לרפואה.
There's some doubt in your voice about medical school.
המלאים היו כאן בית ספר לרפואה והתמחותה.
Malaya was here for medical school and her internship.
המתיחות של בית ספר לרפואה עדיין יעילות.
Well, med school pranks can still be useful.
שנתיים של בית ספר לרפואה ואתה יוצא.
Two years of med school and you quit.
והיא עברה את בית ספר לרפואה בכך שהעתיקה ממך במבחנים.
And she only got through med school by cheating off your tests.
אז אתה בשנה שלישית של בית ספר לרפואה?
So you're in your third year of medical school.
את צריכה לבוא ממשפחה טובה, שיהיו הורים שמוכנים לשלם על בית ספר לרפואה.
You have to come from a good family, have parents willing to pay your way through medical school.
מי צריך בית ספר לרפואה כשיש לך אינטרנט אלחוטי?
Who needs med school when you got Wi-Fi?
היא לא יכולה לממן בית ספר לרפואה.
She can't afford medical school.
עברת בית ספר לרפואה בלי להשתתף בסדר פסח אף פעם?
You made it through med school without ever attending a Seder?
הם בטח יסיימו בית ספר לרפואה ויתחתנו עם מלכות אחוות נשים.
They'll probably graduate med school and marry sorority queens.
אחרי בית ספר לרפואה, הם נתנו לי לעבוד שם.
After med school, they let me work there.
לא לשים דרך בית ספר לרפואה בעצמי אז אני יכול לתת כמה בחור הישג-סביב.
I didn't put myself through medical school so I can give some guy a reach-around.
מכללה בית ספר לרפואה ולא ישנתי מאז.
College, med school, and I haven't slept since.
אולי כדאי שתנצלי את כל הכסף שבזבזת על בית ספר לרפואה.
Maybe you should put all that money you spent on med school to use.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 80. מדויק: 80. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo