הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בית ספר קיץ" לאנגלית

חפש את בית ספר קיץ ב: הגדרה מילים נרדפות
summer school
עדיין לא מאמינה שהברזת מהמחנה בשביל בית ספר קיץ.
I still can't believe you blew off camp for summer school.
להתראות לחוקים אין בית ספר קיץ!
Goodbye to rules... no Summer School
בר זה כמו בית ספר קיץ בשנה התשיעית, נכון?
A bar is like ninth grade summer school, isn't it?
כן, ממש "כיף", בית ספר קיץ -
Ready, men? - Ready.

תוצאות נוספות

זה היה השבוע הבלתי נשכח, בין בית-ספר קיץ לבית-ספר רגיל.
It was that golden weekend between summer school and regular school.
יהיו לו 8 שבועות של בית-ספר קיץ לעשות את זה.
He'll have eight weeks of summer school to do it.
השמועה אומרת - שעברת בית ספר של קיץ.
Rumour has it, you did summer school.
בית ספר נסגר לחופשת קיץ!
School is out for summer!
טיני צריכה להירשם היום לבית ספר קיץ.
Teenie needs to be registered for summer school today.
זה גם אומר שאת תצטרכי להיות נוכחת בבית ספר קיץ.
It also says you'll be attending summer school.
בוא נשמור את הדמיון שלך לבית ספר קיץ.
Save your imagination for summer school.
רשמתי אותו לבית ספר קיץ כדי להרחיק אותו מהרחוב ומהסמים.
I put him in Majestic summer school to keep him off the streets, away from drugs.
היא נכשלה בהיסטוריה, הייתה צריכה ללכת לבית-ספר קיץ שגם בו טסטורדי לימד.
She flunked history, and had to go to summer school which was also taught by Testaverde.
איך היה הבית ספר קיץ שלך, פיקחון?
How was your summer, Slick? - Keen.
לכן חשבנו להקים בית ספר בלילות לילדים.
So we thought of starting a school at night for the children.
זוהי אולי ההזדמנות האחרונה שלכם לסיים בית ספר!
This may be your last shot at graduating from high school at all!
סיפרתי לאמי שאת מחליפה בית ספר.
So, I told my mom you're changing schools.
קיבלתי מידע על בית-ספר לילדים מחוננים בסיאטל.
I got info on a school for gifted kids up in Seattle.
זה עלון של בית ספר לטקסטיל בפילדלפיה
It is a brochure for the Philadelphia School of Textiles.
מהסיפור ששמעתי בית ספר היה קשה בשבילך
From the story I heard, high school was pretty rough for you.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4631. מדויק: 4. זמן שחלף: 248 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo