הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בכל" לאנגלית

הצעות

+10k
9560
7363
7312
4497
4329
2361
2163
זה הדבר היחיד ששמנו בכל השכונות.
That's the one thing we put in all the neighborhoods.
כבר שקענו בכל השקרים שהיינו צריכים לספר.
We were already drowning in all the lies we had to tell.
Publisher ידפיס עותק אחד של כל עמוד בכל גיליון נייר.
Publisher will print one copy of each page per sheet of paper.
Settings Commands/sec הוא המספר של פקודות הגדרות המעובדות בכל שניה.
Settings Commands/sec is the number of Settings commands that are processed each second.
Referral RPC Requests/sec הוא הקצב שבו מתרחשות בקשות הפניה בכל שניה.
Referral RPC Requests/sec is the rate at which referral requests occur each second.
Dell תומכת בך בכל שלב של תהליך שירות הלקוחות.
Dell supports you through each phase of the customer care process.
ערכת הנושא שתבחר תופיע בדפים האישיים שלך בכל Microsoft Services.
The theme you select will appear on your personal pages throughout Microsoft Services.
ניתן לבחור בכל האפשרויות או באפשרות Submit בלבד.
You can select all of the options or Submit only.
הגופן המשמש בכל הטקסט המופיע בתצוגת Code ובמפקח הקוד.
The font used for all text that appears in the Code view and Code inspector.
נראה שיש מהפכות בכל בכל העולם.
Seems to me revolutions are all over the world.
ותאמינו לי שאנשים מסוימים יצפו בכל מה שנעשה.
Take it from me, certain people will be watching everything we do.
זה בכל העיר, רובי רכילות, שמועות
It's all over town, Robbie. Gossip. Rumours.
אתה משאיר אותן בכל הבית והן מכתימות.
You leave them all over the house, and they stain.
פשוט הסתכלתי בכל התמונות האלה באלבום שלך.
I was just looking at all these pictures in your baby book.
לוחית הרישוי הזו היא כמו תפרחת בכל המחשב
That license plate is like a rash all over the computer.
הוא נוסע באוטובוס 25-20 דקות בכל כיוון.
He takes the bus 20 to 25 minutes in each direction.
כעת היא מתקשרת אליך בכל שעות הלילה.
Now she's calling you at all hours of the night.
היא שומרת בשבילם פנינים בכל העולם.
She keeps pearls and put them all over the world.
אנחנו לוחצים עליו בכל, דרך שאני מכיר
I leaned on him in every way I can think of.
יכול להיות רק קראסטי אחד בכל איזור.
Now, there can only be one Krusty in each territory.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 54681. מדויק: 54681. זמן שחלף: 346 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo