הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בכל אחד ואחד" לאנגלית

חפש את בכל אחד ואחד ב: הגדרה מילים נרדפות
every single one
each and every one
אתה יכול לנסות לא לפגוע בכל אחד ואחד מהם?
Could you possibly try not to hit every single one?
הוא נטש את אישתו ואת ביתו ובגד בכל אחד ואחד מאיתנו, ואז רץ לפה להסתתר.
He abandoned his child and his wife And he betrayed every single one of us, Then ran down here to hide.
זה באמת משנה, מפני שבסופו של דבר, הפרטיות תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו חייבים להגן עליה עכשיו מפני שהמידע המקוון שלנו הוא יותר מרק אוסף של אחדים ואפסים.
This really matters, because ultimately, privacy depends on each and every one of us, and we have to protect it now because our online data is more than just a collection of ones and zeros.
הייתי רוצה לספר לכם יותר, על מעשיו של יקירכם, אני מקווה שיום אחד תגלו, כי תהיו מופתעים אבל אני יכולה להגיד, שאני לא יכולה להיות גאה יותר בכל אחד ואחד מהם.
I wish I could tell you more about what your loved ones are doing, and someday I hope you find out, because you will be amazed, but I will tell you that I could not be more proud of each and every one of them.
אם אתה חושב שאתה יכול לירות בכל אחד ואחד מהם, בבקשה.
Now, if you think you can shoot every single one of us, fine.
נטבח בעמלקים, בכל אחד ואחד מהם...
We'll slay the Amalekites, every single one... every one.
אני כותב על דרך הגישה לאמן, שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו.
What I write about is... accessing the artist that exists within every single one of us.
את יודעת, למרות שהם אמורים, להיות שונים זה מזה, בכל אחד ואחד מהם עדיין אפשר לספור בכולם שישה צדדים.
You know, even though supposedly they're all different, you know every single one of them, you can still count on all of them having six sides.
אני זכיתי בכל אחד ואחד!
אני מוכרחה לחפש בכל אחד ואחד"
I have to search each and every one.
והוא נמצא בכל אחד ואחד מכם.
And he is in every one of you.
אני ארה בכל אחד ואחד מהאנשים בכלובים עד שתעשה מה שאני יגיד.
I will shoot every person in these cells until you do as I say.
הנושא שעליו אני רוצה לדבר היום הוא התא המסוים הזה, או קבוצת התאים, שקיימים בכל אחד ואחד מאיתנו.
What I want to talk about today is this particular cell, or grouping of cells, that is in each and every one of us.
ישנם מעשי גבורה בכל מקום בכל אחד ואחד מכם.
There's heroism everywhere, in each and every one of you.
של האנושות כולה, הוא בחר בנו, בכל אחד ואחד מאיתנו.
He chose us, every one of us, and that is a great honor.
זה לעולם לא הפריע לסבתא שלך שאין לה שימוש בכל אחד ואחד מהדברים הללו.
It never bothered your grandmother that she didn't have a use for any of the stuff.
מוקפים בכל אחד ואחד מהם קלי חקר שוטרים אחרים?.
Kelly was looking at other cops?
אבל חבר שלי כאן הוא ריר למחשבה על שחיטה בכל אחד ואחד מכם.
But my associate here is salivating at the thought of butchering every last one of you.
אחרי כל השנים ומחזות הזמר שהלכנו אליהם, הוא נחר בכל אחד ואחד מהם.
After all these years, after all those musicals that we went to, he napped through every one of them.
ואתה יכול לספור משתמשים יחידים במינם בכל אחד ואחד.
And you can count unlque users wlthln each one.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo