הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בכל מקום שהוא" לאנגלית

חפש את בכל מקום שהוא ב: הגדרה מילים נרדפות
anywhere
anyplace
wherever he
everywhere he
wherever it
every place he
everywhere it
any place he
ניתן להוסיף מדבקות בכל מקום שהוא בעמוד או באזור המסמך.
You can add a sticky note anywhere on the page or in the document area.
לחצו בכל מקום שהוא לאורך מדידה קיימת וגררו.
Click anywhere along the length of an existing measurement and drag.
אחריי בכל מקום שהוא נמצא, ואנחנו יכולים לעצור אותו.
Follow me wherever he is, and we can stop him.
אנשים שימצאו אותו בכל מקום שהוא מתחבא.
People who will find him wherever he hides.
נקודת ההדק יכול להיות מחובא בכל מקום שהוא באנטומיה הנקבה.
The trigger point may be hidden anywhere in the female anatomy.
מייג'ור, אני שונא שהם בכל מקום שהוא
Major, I hate having 'em anywhere.
אולי טרנט הרים אותם בכל מקום שהוא מוחבא הולי.
Maybe Trent picked them up wherever he has Holly stashed.
למסעדה בכל מקום שהוא, מיליוני אנשים ינהרו אלינו.
To a restaurant anywhere, there would be millions of people swarming all over us.
ובכן, אוסטין תמיד מצליח למצוא כאלה אנשים טובים ומצחיקים בכל מקום שהוא הולך.
Well, Austin always seems to find such good, funny people wherever he goes.
הרוצח יכל לקנות את זה בכל מקום שהוא
The killer could have bought it anywhere.
האם אתה לא אוכל בכל מקום שהוא אחר?
Don't you eat anywhere else?
הסנטור הולט מושך קהל בכל מקום שהוא הולך...
Senator Holt is drawing a crowd wherever he goes.
ובמהלך המאבק, הרוצח ניסה לתקוע את המחט לקופר בכל מקום שהוא יכול.
And during the struggle, the killer tried to jab the needle into Cooper wherever he could.
לחיים אליו, בכל מקום שהוא יכול להיות.
Cheers to him, wherever he may be.
אני לא יכול לדמיין להיות בכל מקום שהוא אבל כאן.
I can't imagine being anywhere but here.
איך אתה מוצא מישהו שיכול להיות בכל מקום שהוא?
How do you find someone who could be anywhere?
אני לא לראות את האישה שלו בכל מקום שהוא.
I don't see his wife anywhere.
אנחנו לא באמת אמור להיעצר בכל מקום שהוא.
We're not really supposed to stop anywhere.
הוא היה מתרחץ בכל מקום שהוא מצא מים בוקר טוב, אדוני
He'd bathe wherever he found water Morning, sir
אח שלי קונה ציורים בכל מקום שהוא הולך.
My brother buys paintings wherever he goes.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 164. מדויק: 164. זמן שחלף: 195 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo