הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בכל פעם" לאנגלית

הצעות

גאדג'ט זה מקבל HTML עבור לחצן PayPal אחד בכל פעם.
This gadget only accepts HTML for one PayPal button at a time.
נהגתי לרוץ במדרגות שתיים בכל פעם.
I used to run up stairs two at a time.
מופעל בכל פעם שמתקבלים נתונים מ - SerialPort.
Raised each time when data is received from the SerialPort.
זה מה שמחזיר אותך אליי בכל פעם
That's what brings you back to me each time.
בכל פעם שהבנות השאירו משהו שמתי אותו פה.
Any time girls left stuff, I just put it in here.
חולים משקרים אבל בדר"כ שקר אחד בכל פעם
Patients lie, but usually only one lie at a time.
אחד שאנחנו אוכלים חתיכה בכל פעם במקום כולה.
The one we eat a piece at a time instead of whole.
בכל פעם שאנחנו נפרדים אנחנו מאבדים חלק מעצמנו.
Each time we are apart, we lose a piece of ourselves.
דמיון אחד בכל פעם חופשי מהשפעת האחר.
One imagination at a time, free from the influence of another.
אנחנו צריכים לגבות מכאן אחד בכל פעם.
We have to back out of here one at a time.
בכל פעם שניסינו להשיג גישה קיבלנו סירוב.
Each time we attempted to gain access, we were turned away.
בכל פעם שתשלח החלטה תקבל אישור.
Each time you submit a decision you will receive confirmation.
ואתה מסתכל עליו פריים אחד בכל פעם.
And you're looking at it one frame at a time.
בכל פעם שאתה צועק הרשע יוצא ממך.
Each time you scream, the evil comes out of you.
באפשרותך לבחור רק שלוש עמודות להצגה בכל פעם בגאדג'ט.
You may only select 3 columns to view at a time in the gadget.
מזהה ייחודי עבור סכימת xml. מזהה חדש מופק בכל פעם שהסכימה מתעדכנת.
Unique identifier for xml schema. New ID generated each time schema is updated.
כדי לחפש ביותר מטבלה אחת בכל פעם, עלייך להשתמש בתיבת הדו-שיח Recordset המתקדמת להגדרת שאילתת SQL.
To search more than one table at a time, you must use the advanced Recordset dialog box and define a SQL query.
נהגתי להסתתר מתחת לשמיכה בכל פעם ששמעתי רעמים.
I used to hide under the blanket every time I heard it thunder.
הוא מחשמל אותי בכל פעם שאני מתקרבת.
It gives me a shock every time I'm near it.
אתה פשוט נכנע בכל פעם שמישהו תוקף?
You just roll over, show your belly every time somebody snarls?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10183. מדויק: 10183. זמן שחלף: 208 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo