הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בכסא" לאנגלית

in the chair
in a chair
seat
electrocution

הצעות

145
38
תושיב אותו בכסא ותעוף החוצה, ג'וני.
Put him in the chair and get out, Johnny.
לא נוכל להיות בטוחים עד שמישהו ישב בכסא.
We can't be certain till someone actually sits in the chair.
שימי את אמא בכסא לפני שהיא תשבור ירך.
Put Mama in a chair before she breaks a hip.
בואו נושיב את הרווק בר-המזל שלנו בכסא הכבוד.
Let's get our lucky bachelor up in the seat of honor.
מישהו היה אתמול בכסא של גייב בסיבוב השלישי.
Somebody showed up in Gabe's seat yesterday in the third inning.
ודאו שכולם נמצאים בשולחן הנכון ויושבים בכסא הנכון.
Make sure everybody's at the correct table and seat.
כבר ראיתי את הקטע של הישיבה בכסא.
I've seen that sitting in the chair thing.
אתה תשב בכסא פה ואני אשב על הרצפה.
You sit in the chair there, and I'll sit on the floor.
כלום, ישבתי בכסא, הם חיברו אותי.
Nothing. I sat in the chair, they hooked me up.
אם מישהו לא ילך, ישב בכסא, ויעזור בתיקונים
If someone doesn't go back and sit in the chair And help the repairs,
שכבתי לאחור בכסא הנהג כששמעתי את הסירנה.
I was laid back in the heated driver's seat when I heard the siren.
אתה רוצה שאשים אותה בכסא שלה?
Do you want me to put her in her chair?
אני מצפה שתהיה בכסא שלך כשהפעמון מצלצל.
I expect you to be in your seat when the bell rings.
אני יודעת מה ההרגשה לשבת בכסא הזה.
I know what it feels like to be in that chair.
הרגע שמנו את אייזיק ניוטון בכסא הנהג
We just put Sir Isaac Newton in the driver's seat.
אתה יושב ליד פיטר נוריס בכסא הכבוד!
You're sitting next to Peter Norris in the seat of honour!
מישהו הניח רימון חי בכסא הקדמי ברכבו.
Someone dropped a live grenade in the front seat of his car.
הם יתנו לנו 20 שנה בכסא החשמלי.
They'll give us 20 years in the electric chair.
כל הזמן עם בחור קשור בכסא?
Always with a guy tied to a chair?
אכפת לך אם אשב בכסא שלך?
Mind if I sit in your chair?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 401. מדויק: 401. זמן שחלף: 61 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo