הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בכתובת דואר אלקטרוני" לאנגלית

חפש את בכתובת דואר אלקטרוני ב: הגדרה מילים נרדפות
email address
e-mail address
לא ניתן להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני של קבוצה כדי להזמין אנשים לקבוצה.
A group email address cannot be used to invite people to a group.
אינך משתמש עוד בכתובת דואר אלקטרוני זו?
Not using this email address anymore?
מזהה Windows Live הוא שירות מקוון המאפשר לך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני בודדת ובסיסמה בודדת כדי להיכנס לכל אתר אינטרנט או שירות המשתתפים בשירות זה.
Windows Live ID is an online service that makes it possible for you to use a single e-mail address and password to sign in to any participating Web site or service.
אני מסרב להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני, אתה יודע את זה.
I refuse to use that e-mail address, you know that.
הזן כתובת דואר אלקטרוני חוקית שיכולה לקבל הודעות. ההזמנה להצטרף לארגון זה של Microsoft Dynamics CRM Online נשלחת לכתובת דואר אלקטרוני זו. האדם המוזמן ישתמש בכתובת דואר אלקטרוני זו כדי להיכנס ל - Microsoft Dynamics CRM Online.
Enter a valid e-mail address that can receive messages. The invitation to join this Microsoft Dynamics CRM Online organization is sent to this e-mail address. The person invited will use this e-mail address to sign in to Microsoft Dynamics CRM Online.
הוזמנת להצטרף לקבוצה זו בכתובת דואר אלקטרוני אחרת. לחץ על 'הצטרף' כדי להתחיל להשתתף באמצעות חשבון זה.
You've been invited to join this group on a different email address. Click Join to begin participating using this account.
אם לא השתמשת בכתובת דואר אלקטרוני זו כדי ליצור חשבון Microsoft, השתמש בקישור זה כדי לבטל אותה:
If you didn't use this email address to create a Microsoft account, use this link to cancel it:
כתובת הדואר האלקטרוני של המכשיר הנייד אינה נראית תקינה. נסה שוב או השתמש בכתובת דואר אלקטרוני אחרת של מכשיר נייד.
That mobile email address doesn't look right. Please try again or use a different mobile email address.
אם אין לך חשבון {$}, באפשרותך להירשם לקבלת חשבון חדש. באפשרותך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני נוכחית או ליצור כתובת חדשה עבור חשבון {$}.
If you don't have a {$} account, you can sign up for a new one. You can use a current email address or create a new one for your {$} account.
השתמש בכתובת דואר אלקטרוני או בכתובת כניסה למערכת
Use an e-mail address or sign-in address
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10. מדויק: 10. זמן שחלף: 37 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo