הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בלוטת יותרת הכליה" לאנגלית

חפש את בלוטת יותרת הכליה ב: הגדרה מילים נרדפות
adrenal gland
"חשיפת התעלומה החבויה של בלוטת יותרת הכליה"
"Uncovering the hidden mysteries of the adrenal gland."
מצאנו גידול על שלך בלוטת יותרת הכליה, בסדר?
We found a tumor on your adrenal gland, all right?
רוצה שאחלוב לך את בלוטת יותרת הכליה?
You want me to milk your adrenal gland?
לתת לתינוק יותר ממנה אחת תדכא את תפקוד בלוטת יותרת הכליה.
Giving the baby more than one course will suppress adrenal gland function.
הוא זקוק לניתוח להסיר את זכותו בלוטת יותרת הכליה.
He needed surgery to remove his right adrenal gland.
תגובת "הילחם או ברח" מתחילה בהיפותלמוס, שמפעיל את בלוטת יותרת הכליה בשתי דרכים שונות.
The fight or flight response starts in the hypothalamus, which activates the adrenal gland in two different ways.
מה שמפעיל את בלוטת יותרת הכליה, את שחרור האדרנלין, ואז העניינים באמת תופסים קצב.
This triggers the adrenal gland, the release of adrenaline, and that's when things really kick into high gear.
הפאוכרומוציטומה ממוקמת מעל בלוטת יותרת הכליה, ובאופן אקראי פולטת כמויות מהחומר הזה.
Pheochromocytoma sits on top of the adrenal gland, randomly spits out oodles of the stuff.
לוולט היה גידול על בלוטת יותרת הכליה שלו שגרם להצפת המערכת שלו בהורמונים, וללחץ הדם שלו לזנק
Walt had a tumor on his adrenal gland, causing his system to flood with hormones and his blood pressure spiked, making his moods erratic.
בלוטת יותרת הכליה שלה מייצרת יתר-אדרנלין.
Her adrenal glands are over-producing adrenaline.
זאת בלוטת יותרת הכליה וזה הגידול.
That's the adrenal gland, and that is the tumor.
יש לך גידול די מסוכן על בלוטת יותרת הכליה.
You have a pretty dangerous tumor on your adrenal gland.
אז הרוצח הוסר בלוטת יותרת הכליה שלו.
So the killer removed his adrenal glands.
בלוטת יותרת הכליה, הן שולטת על רמות הלחץ שלנו.
The adrenal glands, They control our stress levels.
בעניין הזמן, אני מוכן לוותר על סיפור בלוטת יותרת הכליה.
In the interest of time, I'm willing to forego my story on the adrenal gland.
זה עובד על בלוטת יותרת הכליה וחוסם את הקולטים שלה.
Works on the adrenal gland, blocks the receptors.
במשך10בן סטןמארש, מימוש כי הוא יהיה עם הקבוצה סיור גרם בלוטת יותרת הכליה שלו להאט.
For 10-year-old Stan Marsh, the realization that he will be with a tour group has caused his adrenal glands to slow down.
נכון קיוויתי שנצטרך להסיר, רק את בלוטת יותרת הכליה.
I was hoping we'd only have to remove The adrenal gland.
את בלוטת יותרת הכליה, את העצמות.
And it's only going to get worse.
בדקנו את בלוטת יותרת הכליה, בלוטת יותרת המוח ובלוטת התריס.
We checked his adrenal, pituitary, and thyroid glands.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 151. מדויק: 37. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo