הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בלי סוף" לאנגלית

חפש את בלי סוף ב: הגדרה מילים נרדפות
endlessly
endless
never ending
without end
with no end
all the time
הוא עמד מעל קדירה של כימיקלים רעילים וערבב בלי סוף.
He stood over a cauldron of toxic chemicals and endlessly stirred.
אירוע נורמלי לחלוטין שהצוות שלנו אוהב להעלות תאוריות בלי סוף.
A perfectly normal event that our illustrious staff... loves to theorize about endlessly.
כן, היישומים הם בלי סוף.
Yes, the applications are endless.
לא פשוט לשבת שם כשכולם אוכלים דגנים בלי סוף!
Not just sit there while everyone eats endless cereal!
היו גלים של להבות אלף רגל, במחזור בלי סוף.
There were waves of flames a thousand feet up, circulating endlessly.
רבקה, יש לנו עמדה על כך בלי סוף.
Rebekah, we have discussed this endlessly.
אז השנה, למה זה צונח בלי סוף?
So this year, why is it sliding down endlessly?
אנשים מדברים על הבעיות שלהם בלי סוף.
People talking about their problems endlessly.
ג'וליאנו מת ואני בלי סוף הקדים כאן.
Giuliano is dead and I am endlessly forestalled here.
דיבור עליו בלי סוף לא הולך לעזור לה להרגיש יותר טוב.
Talking about him endlessly is not going to help her feel any better.
הם מדברים בלי סוף, והם צריכים אישורים מלונדון.
They talk endlessly, and they need authorization from London.
זה בלי סוף שנוי במחלוקת, אבל לא.
That's endlessly debatable, but no.
אבל דיביה ואני הסכמנו לא לדבר בלי סוף על ילדינו.
But Divya and I have a pact not to talk endlessly about our kids.
את חופרת על זה בלי סוף.
You drone on about it endlessly.
ואז המשכתי לדבר צרפתית בלי סוף אחר-כך.
Then I kept talking it endlessly after that.
דון ואני תמיד נהיה בלי סוף.
Don and I will always be a loose end.
אימהות, אחיות, חברים המשפחה הרוח שלנו בלי סוף
Mothers, daughters, sisters, friends, our family's spirit without end...
בובי היה מתאכזר אליה בלי סוף.
Bobby here would torment her to no end.
הזכרת אותה בלי סוף במהלך הראיון.
You kept bringing her up during the interview.
אנחנו רבים בלי סוף, וולט.
Again. We fight all the time, Walt.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 416. מדויק: 416. זמן שחלף: 230 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo