הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בלתי" לאנגלית

הצעות

4206
708
635
608
605
592
561
443
410
איפה הניצחון אם אתה בלתי מנוצח?
Where's the victory if you can't possibly lose?
Dell אינה אחראית לשימוש בלתי מורשה בחוזה הלקוח או במספר ההזמנה.
Dell is not responsible for unauthorized use of a Customer's contract or order number.
תוכנית התמריצים Superheroes החדשה שלנו תהיה טיול בלתי נשכח.
Our latest Superheroes incentive is going to be a trip to remember.
ייתכן שתרצה לבטל אפשרות זו בשעת פתיחת מסמך InDesign ממקור בלתי ידוע.
You may want to turn off this option if you're opening an InDesign document from an unknown source.
והוא מוכן לסבול כמות כאב בלתי אנושית.
And he's willing to tolerate an inhuman amount of pain.
כשזה מגיע לאהבה ג'אקס בלתי נתפסת.
When it comes to love, Jacks is completely incomprehensible.
היא קבלה בלתי מעורערת ללא מקום לספקות.
Faith... is an unshakable acceptance with no room for doubt.
רמת הרעילות בביתך הגיעה לרמה בלתי הפיכה.
The toxic level in your house has reached an irreversible level.
רציתי שתראי שלפעמים אהבה צצה במקומות בלתי צפויים.
I wanted you to see that sometimes love comes up in unexpected places.
זה מאפשר לאנשים להגיע למידע בלתי אמין.
It allows people to get information they cannot be trusted with.
ובליבתה, היא מלחמה בלתי נראית נגד האוכלוסייה
And at its core, it is an invisible war against the population.
שנינו יודעים שהחודשים האחרונים היו בלתי אפשריים בשבילי.
We both know these last few months have been impossible for me.
חשבתי שאני בלתי פגיע עכשיו אבל טעיתי.
I thought I was invulnerable now, but I was wrong.
אך אנחנו סבורים שנחוצה חקירה בלתי תלויה
But we think that an independent investigation is called for.
על-פי דרישה, אספקה בלתי מוגבלת.
Top of the line, on demand, unlimited supply.
אני לא אבא בלתי מעורב לגמרי.
I'm not an entirely uninvolved father, you know.
נאלצנו להיכנע, והגענו לכאן בלתי חמושים
We were forced to surrender, and we came here unarmed.
בעולם הרומנטיקה, אני מבצר בלתי חדיר.
In the world of romance, I'm an impregnable fortress.
וג'ושוע פושע מבריק המתמחה בפריצה לאזורים בלתי חדירים.
And Joshua is a brilliant criminal with expertise in breaking into impenetrable areas.
היא אומרת שחלק מחייליך נהרגו במשימה בלתי חוקית.
She said that some of your men were killed on an illegal mission.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13863. מדויק: 13863. זמן שחלף: 379 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo