הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בלתי חוקי" לאנגלית

חפש את בלתי חוקי ב: הגדרה מילים נרדפות
illegal
unlawful
illicit
illegitimate
illegally
poaching
invalid

הצעות

אתה מבין שלפלוש האו"ם הוא בלתי חוקי.
You realize that just barging into the U.N. is illegal.
היית אומרת שמשפחת צ'אנס הייתה מכורה להימורים בספורט בלתי חוקי?
Would you say that the Chance family was addicted to illegal sports gambling?
אישום אחד על שימוש בלתי חוקי בנשק.
One count of unlawful use of a firearm.
הוא צריך להניח מטענים בקרוב או שזה מעצר בלתי חוקי.
He has to lay charges soon or this is unlawful detention.
קיבלנו דיווח על ציד בלתי חוקי באזור הזה.
We've had a report about illegal hunting in this area.
אז אנחנו שולחים אותם מאתר אחד בלתי חוקי שחור למשנהו?
So we ship them from one illegal black site to another?
אבל הוא בשליטה בלתי חוקי סחר בנשק בקונגו במשך שנים.
But he's controlled the illegal arms trade in Congo for years.
לא צריך הרבה כדי לתפוס, כאן צייד בלתי חוקי
Doesn't take much to catch illegal fishing around here,
זה מעצר בלתי חוקי, ואנחנו עוזבים.
This is an illegal detention, and we're leaving.
רוברטסון מעורב בסחר בלתי חוקי בנשק בארצנו.
Robertson is involved in illegal arms traffic in our country.
הדרך היחידה להיות כל-כך מדויק היא באמצעות מעקב בלתי חוקי בסדר גודל ענק.
The only way to be that accurate is with illegal surveillance on a massive scale.
זה לא בלתי חוקי להיות קומוניסט.
It is not illegal to have been one.
אתה הנושא הבלעדי של סוד וכנראה ניסוי קליני בלתי חוקי.
You're the sole subject of a secret And probably illegal clinical trial.
הבחור הזה מתכנן משהו בלתי חוקי וקטלני בטירוף.
Now, this guy is up to something incredibly illegal and astoundingly deadly.
נמצא ברשותך צמח חי שזה בלתי חוקי.
You were found in possession of plant life, which is illegal.
אתה מבין שזה די בלתי חוקי?
You do realise it is quite illegal?
יש רקורד של מסחר בלתי חוקי טק בשוק השחור.
Has a record of trading illegal tech on the black market.
כבודה, החיפוש היה בלתי חוקי.
Your Honor, the search was illegal.
אנחנו כמו עכברי מעבדה בניסוי בלתי חוקי.
We're like lab rats in an illegal experiment.
אנחנו גם לך לסילוק בלתי חוקי של אדם נשאר...
We also got you for illegal disposal of human remains...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 778. מדויק: 778. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo