הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במהירות" לאנגלית

חפש את במהירות ב: הגדרה מילים נרדפות
quickly
fast
rapidly
quick
in a hurry
swiftly
faster
immediately
right away
pronto
apace
hastily
speedily
speed miles
rush
barreling

הצעות

427
265
87
87
התיעוד האינטראקטיבי שלנו עוזר לך להתחיל לעבוד במהירות עם ממשקי ה - API של OneNote.
Our interactive documentation helps you quickly get started with the OneNote APIs.
השתמש ברכיבים גרפיים של OneNote כדי ליצור הערות ולגשת אליהן במהירות ישירות ממסך הבית.
Use OneNote widgets to quickly create and access notes right from your home screen.
Dell מאפשרת לקבל עזרה במהירות, בדיוק כשהעסק שלך זקוק לה.
Dell makes it easy to get help fast when your business needs it.
הפעל יישומים במהירות באמצעות מעבדים חדשים של Intel ורשת Ethernet ברוחב פס של 10 ג'יגה-סיביות.
Run applications fast with new Intel processors and 10 gigabit Ethernet.
מתג Brocade 5100 מיועד לדרישות אחסון הגדלות במהירות בסביבות חיוניות למשימה.
The Brocade 5100 Switch is designed for rapidly growing storage requirements in mission-critical environments.
Dell מאפשרת לך להרחיב את הקיבולת במהירות מבלי שתצטרך להשקיע יותר במשאבים, בחומרה או באנשי צוות.
Dell enables you to rapidly scale capacity without over-investing in resources, hardware, or staff.
עם תקשורת Bluetooth אופציונלית, באפשרותך לחבר מספר מכשירים אלקטרוניים ואביזרים למחשב הנייד במהירות, ללא אי-הנוחות שיוצרים הכבלים.
With optional Bluetooth?, you can connect a number of electronics and accessories to your notebook quickly and without the hassle of cords or cables.
Premier מציע סיוע מותאם אישית עבור אותן בעיות נדירות שאין באפשרותך לפתור במהירות באמצעות הכלים שלנו לשירות עצמי.
Premier offers personalised assistance for those rare issues that you can't quickly resolve with our self-service tools.
תמיכת Premier מספקת מגוון רחב של כלים ומשאבים שיעזרו לך לאתר את המידע או הקבצים שאתה צריך במהירות ובקלות.
Premier Support provides a wide variety of tools and resources to help you find the information or files that you need quickly and easily.
הגן על נתונים חיוניים למשימה - ושחזר אותם במהירות במקרה של אסון - בעזרת הגיבוי והשחזור המשולבים של Dell.
Protect your mission-critical data - and quickly restore it should disaster strike - with Dell's integrated backup and recovery.
לאחר מכן ניתן להשתמש באזור Properties כדי לשנות במהירות גיליונות CSS, בין שהם מוטבעים במסמך הנוכחי או מקושרים דרך גיליון סגנונות.
You can then use the Properties pane to quickly modify your CSS, whether it is embedded in the current document or linked by means of an attached style sheet.
מאפשר לעצב במהירות טופסי HTML ששולחים פרמטרי טופס לשרת.
You can use to quickly design HTML forms that send form parameters to the server.
לדוגמה, באמצעות יצירת אירוע שמפעיל פקודת JavaScript, ניתן ליצור במהירות תנועה בעמוד אינטרנט בשעה שהמשתמש מבצע פעולה, כגון הזזת מצביע העכבר לעצם.
For example, by creating an event that triggers a JavaScript command, you can quickly create movement on a web page when the user performs an action such as moving a mouse cursor over an object.
כדי לעבור במהירות מאתר לאתר, השתמש בתפריט הנפתח לבחירת האתר בחלונית Files.
Use the site pop-up menu on the Files panel to switch quickly between the two sites.
הגן על ההשקעה שלך:האחריות המוגבלת הסטנדרטית לשנה על החומרה של Dell מחזירה את המדפסת לפעילות תקינה במהירות.
Protect Your Investment:Dell's standard 1-Year Limited Hardware Warranty gets you back up and running quickly.
שתף קבצים במהירות באמצעות מעבד Intel בעל מהירות גבוהה, זיכרון מערכת בנפח 2 ג'יגה-בתים ויציאות כפולות לרשת ברוחב פס של 1 ג'יגה-סיביות.
Share files fast with high-speed Intel processor, 2GB of system memory and dual Gigabit network ports.
ניתן להרכיב שרתים ורכיבים אחרים במהירות ובקלות באמצעות ממשק ההרכבה ReadyRails של Dell לערכות מסילות מחליקות וסטטיות.
Servers and other components can be installed quickly and easily with the Dell ReadyRails mounting interface for sliding and static rail kits.
מדפסת הלייזר 1130 של Dell מספקת במהירות הדפסי לייזר באיכות גבוהה:.
The Dell 1130 Laser Printer quickly delivers high-quality laser prints:.
ניתן לשתף בתוכן ולהציג אותו בכל המחשבים, הטלפונים ובהתקנים נוספים של Dell במהירות ובצורה חלקה.
Content can be viewed and shared across all their Dell computers, phones and other devices quickly, smoothly and seamlessly.
השלם משימות במהירות והישאר מחובר בעזרת דגם Inspiron 15 רב-העוצמה והחסכוני.
Quickly workthrough tasks and stay connected with the powerful, budget-friendly Inspiron 15.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9558. מדויק: 9558. זמן שחלף: 237 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo