הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במהלך הימים הקרובים" לאנגלית

חפש את במהלך הימים הקרובים ב: הגדרה מילים נרדפות
over the next few days
in the next few days
for the next few days
over the next several days
over the next couple of days
במהלך הימים הקרובים, אני רוצה שלהרהר מה לבוא...
Over the next few days, I want you to contemplate what's to come...
הם אמרו שאולי יש לי קצת סחרחורת במהלך הימים הקרובים.
They said I might have some dizziness over the next few days.
אנו מעריכים שאיימי תגיע לנמל זר במהלך הימים הקרובים.
We estimate Amy will be arriving at a foreign port in the next few days.
אז אני מקווה שיש לך מספיק זמן לחשוב קצת במהלך הימים הקרובים, כי יש לך קצת עבודה לעשות.
Then I hope you've got a lot of time to do some thinking in the next few days, because you got some work to do.
מנסה לשרוד עם כדור אחד ליום במהלך הימים הקרובים.
I'm trying to survive on one a day for the next few days.
בסדר, אבל לא הייתי מתקרב לאף אחד במהלך הימים הקרובים אם הייתי אתה.
Fine, but I wouldn't get too close to anyone for the next few days if I were you.
במהלך הימים הקרובים, תעבוד במקרים אלה מבפנים החוצה.
Over the next few days, you will be working these cases from the inside out.
אני בספק אם היא תחסר גם מאיתנו במהלך הימים הקרובים.
I doubt she'll miss either of us over the next few days.
נצטרך להתחדד את פרדניזון, והמערכת שלך תהיה לטהר זה במהלך הימים הקרובים.
We'll taper off the prednisone, and your system will purge it over the next few days.
ג'יימס, אני פשוט, אני רוצה ליידע אותך כי במהלך הימים הקרובים אני עלול להיות מחוץ לבית החולים קצת.
James, I just, I want to let you know that over the next few days I might be out of the hospital a bit.
לחלופין, תוכל לתת לנו לעשות את העבודה המלוכלכת שלך במהלך הימים הקרובים, ואתה יכול למות בשקט במוחך, שלום, וחיוך על הפנים שלך.
Or you can let us do your dirty work over the next few days, and you can die with quiet in your mind, peace, and a smile on your face.
את המלצות יה לפרקליטות כבר במהלך הימים הקרובים.
In the next few days, the police will deliver its recommendations to the Attorney General.
במהלך הימים הקרובים בארני ורובין המשיכו להיות מאושרים מתמיד.
Over the next couple of days, Barney and Robin continued to be happier than ever.
הזיכרון שלך יחזור במהלך הימים הקרובים.
Your memory will return over the next several days.
כדי לערוך ראיונות עם העובדים במהלך הימים הקרובים.
To conduct employee interviews over the course of the next few days.
במהלך הימים הקרובים תשמור את העצות שלך בקשר לסו, לעצמך.
For the next couple days, keep your opinions about Sue to yourself.
אך האם אוכל לבקש מכם להקל במעט, על דייויד במהלך הימים הקרובים בהתחשב בלחץ העצום שבו הוא נמצא?
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days... bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?
כעת, אני מציע כי במקום להירקב, במלון במהלך הימים הקרובים נלך כל אחד לדרכו למשך תקופת חג הפסחא.
Now, I suggest instead of festering around the hotel for the next five days, we all go our separate ways over Easter.
שאקבל במהלך הימים הקרובים.
Neither do the pills.
כן, החולה קיבל חומר-מקשר שנקרא בריטיש אנטי-לויקוציט, שיספוג את הכספית במהלך הימים הקרובים.
The patient has been administered a chelator called British Antileukocyte which will absorb the mercury over the next several days.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 21. מדויק: 21. זמן שחלף: 35 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo