הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במהלך השנים הבאות" לאנגלית

חפש את במהלך השנים הבאות ב: הגדרה מילים נרדפות
over the next few years
in the next few years
לקחנו עוד הרבה יותר במהלך השנים הבאות.
We took a lot more over the next few years.
הוא נמס בקצב לא רגיל, והוא כנראה יתגבר במהלך השנים הבאות.
It's melting at a phenomenal rate, and it's likely to accelerate over the next few years.
כיצד הדברים השתנו במהלך השנים הבאות?
In the next few years, how did things change?
אז זה מה שאנחנו מקווים לעשות במהלך השנים הבאות.
So this is what we hope to do in the next few years.
במהלך השנים הבאות נמשכתי יותר ויותר ללנסות להעביר את הדחיפות של שינוי מדיניויות האנרגיה, ובאותו זמן עדיין חקרתי את הפיסיקה של שינוי האקלים.
Over the next few years I was drawn more and more into trying to communicate the urgency of a change in energy policies, while still researching the physics of climate change.
במהלך השנים הבאות, אסטרונומים חיברו לאנטנות שלהם רמקולים עוצמתיים ולמדו על שמי הרדיו שלנו, על צדק והשמש, על-ידיי הקשבה.
Over the next few years, astronomers connected up their antennas to loudspeakers and learned about our radio sky, about Jupiter and the Sun, by listening.
הון ייעשה במהלך השנים הבאות.
Fortunes will be made over the next few years.
כל מה שאני מאמין ביהיה נבדק ועוכב ללעג במהלך השנים הבאות.
That everything I believe in will be tested and held up for ridicule over the next few years.
כל מדינה שתתכנס בעצמה במהלך השנים הבאות עלולה למנוע מעצמה את טובות ההנאה מהצמיחה בכלכלה העולמית.
And any nation that would become protectionist over the next few years would deprive itself of the chance of getting the benefits of growth in the world economy.
אז דוגמה מדהימה של הסתגלות לסביבה מאוד מוגבלת במשאבים - ובמובן הזה, מאוד רלוונטית לסוג האתגרים שאנו עומדים להתמודד עימם במהלך השנים הבאות, במהלך העשורים הקרובים.
So amazing example of an adaptation to a very resource-constrained environment - and in that sense, very relevant to the kind of challenges we're going to be facing over the next few years, next few decades.
ובעזרת המפה הזו, ובעזרת משהו בדומה להטפה דתית שהוא עסק בה במהלך השנים הבאות יחד עם וויטהד, בסופו של דבר, הרשויות החלו אט-אט להסכים איתו.
And so, with the help of this map, and with the help of more evangelizing that he did over the next few years and that Whitehead did, eventually, actually, the authorities slowly started to come around.
וכיצד זה יראה במהלך השנים הבאות?
And what's it going to be like the next couple of years?
זה ניסיון שאפתני במיוחד, והוא עומד להיערך ברגישות גבוהה מאוד במהלך השנים הבאות - כדי לקלוט את זה.
It's a remarkably ambitious experiment, and it's going to be at advanced sensitivity within the next few years - to pick this up.
במהלך השנים הבאות, אופה הפאי נמנע מלהמר, עם כמה יוצאים מהכלל הראויים לציון.
During the years that followed, the pie maker avoided taking gambles, with a few notable exceptions.
הם עשו כך והסכימו איתי, ובמהלך השנים הבאות, ירינו ב -40,000 פילים במטרה למנוע את הנזק.
They did. They agreed with me, and over the following years, we shot 40,000 elephants to try to stop the damage.
במהלך השנים הבאות.
במהלך השנים הבאות, התרחשו סיפורים רבים סביב התכנון של ביוספירה 2.
And over the ensuing few years, there were great sagas about designing Biosphere 2.
אותו מספר בדיוק מאתיים וחמישים קילומטרי בשניה, במהלך השנים הבאות.
We found that all of the stars were moving at the same velocity, the same number, 250 kilometers per second.
תמיד יש תוצאה שלא חזית אותה, במהלך השנים הבאות, אופה הפאי נמנע מלהמר
Maurice and Ralston loved their father and delighted in his magical tricks... and insisted on learning every one of them.
לג'ניפר יש נוירופתיה, במהלך השנים הבאות, הרבה רופאים ידקרו
It's getting hot, Red Bird.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20. מדויק: 20. זמן שחלף: 60 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo