הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במופע" לאנגלית

in the show instance
act
at a
at the concert
showcase
performance

הצעות

אין חלום גדול יותר מלשחק במופע.
There's no bigger dream than playing in the show.
אני לא אומר שאני הולך לרקוד במופע
I'm not saying that I am going to dance in the show.
אתה מעוניין להשתמש במופע ברירת המחדל של SQL Server.
You want to use the default instance of SQL Server.
זהו xpath לצומת במבנה XML שמתאים לחבר הניתן לאיגוד לנתונים במופע הנתונים.
This is an xpath to a node in an XML structure that corresponds to data-bindable member in the data instance.
לא ניתן להשתמש במופע WebSocket למטרות תקשורת מאחר שהוא הועבר למצב לא חוקי.
The WebSocket instance cannot be used for communication because it has been transitioned into an invalid state.
כדי ליצור מסד נתונים, עליך להיות מחובר באמצעות חשבון שחבר בתפקיד שרת dbcreator במופע של SQL Server.
To create a database, you must be logged on with an account that is a member of the dbcreator server role on the SQL Server instance.
השתמשנו בכדורים של רובה ציד במופע.
We used shotgun pellets in the show.
אני מקבל אותך בחזרה במופע?.
I'm getting you back in the show.
בוא נדבר על הלהטוטים שלך עם כל מרילין במופע.
Let's talk about you juggling every Marilyn in the show.
קובץ זה פתוח לשינויים במופע אחר של Visio.
This file is open for modifications in another instance of Visio.
דפדפן מודאלי כבר פתוח במופע זה של Publisher.
A modal browser is already open in this instance of Publisher.
את חייבת להיות במופע האופנה שאני עושה.
You so have to be in this fashion show I'm doing.
וקרוליין זכתה בשש דקות של פרטיות באסלה במופע הכשרונות.
And Caroline won six minutes of privacy on the toilet in the talent show.
הוא בא לעזור לאבטח את זירת הפשע ולהתבונן במופע
He came to help secure the crime scene and watch the show.
מי את רוצה שתהיה איתך במופע הכשרונות המשפחתי?
Who do you want to be with you in the family talent show?
לא נוכל להמשיך במופע בלי חשמל.
Well, we can't do the show without power.
במופע של סולידאריות הבנות מנסות לסדר את השיער המופרע.
In a show of solidarity, the girls try and fix the psycho hair.
טוב חשבתי לשיר סולו במופע הסיום.
Well, I was thinking about singing solo for Final Jam.
אנחנו חייבים לבצע אותו מחר במופע.
We have to do it at the Showcase tomorrow night.
קובץ זה פתוח לקריאה בלבד במופע אחר של Visio ואין אפשרות לפתוח אותו לשינויים.
This file is open read-only in another instance of Visio and cannot be opened for modification.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 957. מדויק: 957. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo