הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במטוס" לאנגלית

on the plane
on board
in-flight
aircraft
on a plane in the plane in a plane on an airplane in an airplane
on the airplane
on the jet
in the jet

הצעות

66
34
אתה אומר לי שמנסדייל במטוס כרגע?
You're telling me Mansdale's on the plane right now?
ישבתי במטוס ליד מרצה לפילוסופיה מהרווארד.
I was sitting on the plane next to this philosophy professor from Harvard.
יונייטד 93.אני מבין שיש חגורת נפץ במטוס
United 93, I understand you have a bomb on board.
ואיך קיבלת את המושב מאחוריי במטוס?
How did you get the seat behind me on the plane?
אלביס כותב מכתב ניקסון בעודו במטוס.
Elvis writes a letter to Nixon while on the plane.
את זוכרת מה אמרת לי במטוס?
You remember what you said to me on the plane?
אולי פגשת אותה במטוס לפני שהמריא?
Maybe met her on the plane, before it took off?
רוצה לשחק קצת רמי במטוס היום?
Want to play some gin rummy on the plane today?
המשוגע הזה סיפר לכולם במטוס שהוא אסטרונאוט.
That nut job was telling everybody on the plane he's an astronaut.
זכרו שהטקטיקה של המגוי במטוס הייתה להפריד בינינו.
Remember the Migoi's tactic on the plane was to separate us.
אבל האם הוא ישב לידך במטוס?
But was he sitting next to you on the plane?
היא אמרה לך שיש פצצה במטוס.
She told you there was a bomb on the plane.
ג'ורדן צדקה, אתה יודע במטוס.
Jordan was right, you know, on the plane.
חכה עד שאספר לכולם שישבתי לידך במטוס
Wait till I tell everyone I sat next to you on the plane.
אני לא מתכוון לסינים הקומוניסטים במטוס.
I don't mean the Communist Chinese on the plane.
אני אוהב את השירותים הקטנים האלה במטוס.
I like those little bathrooms that they have on the plane.
בדיוק ישבתי ליד בחור כזה במטוס.
I just sat next to that guy on the plane.
זה התאים אחרי המזון האומלל לחזירים במטוס.
It fitted well after the miserable pigswill on the plane.
הייתי משועממת, קראתי כבר את כל השבועונים במטוס.
I was bored. I'd already read all the magazines on the plane.
הוא ומטיאס סולומון היו במטוס יחד.
He and Matias Solomon were on the plane together.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2141. מדויק: 2141. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo