הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במטילי" לאנגלית

אני חייב לכל אחד מכם מיליון דולר במטילי זהב.
I owe each of you a million in gold bullion.
15 מיליארד דולר במטילי זהב שוקלים 10,500 טונות.
$15 billion in gold bullion weighs 10,500 tons.
זה די קרוב, מה, 100,000 במטילי זהב?
It's pretty near, what, 100,000 in gold bullion?
החבילה הזו מורגשת כאילו מולאה במטילי לטינום.
This pack feels like it's filled with latinum bricks.
מה יהיה הגודל של 400 אלף דולר במטילי זהב?
What would the dimensions of 400 grand in gold bars be?
אני רוצה סכום של מאה מיליון דולר, במטילי זהב, שיופקדו בחשבוננו בארגנטינה.
I want the sum of 100 million dollars, in gold bullion, deposited in our account in Buenos Aires.
מקפרסון היא השופטת שדנה את מקנה, על השוד הידוע-לשמצה של כמעט מאתיים מליון דולר במטילי זהב.
McPherson is the judge who sentenced McKenna in the now infamous heist of almost $200 million in U.S. Gold brick.
השאה נמלט בבואינג 747 כל כך עמוס במטילי זהב שהוא כמעט לא הצליח להמריא.
The Shah escaped on the 747 so laden with gold bars, that they didn't make it off the runway.
מרכז העיר הזהב ריזרב עומד להעביר 300 מיליון דולרים במטילי זהב לכספת חוף עירם.
The Central City Gold Reserve is about to transport $300 million in gold bars to their Coast City vault.
אתה התגלגלת במטילי זהב?
You rolled around in gold bars?
אין שום סיכוי שתוכל להיכנס לשם ולגנוב 10 מיליון דולר במטילי זהב באמצע יום עבודה.
There's no way you can walk in there and steal 10 million dollars worth of gold bricks in the middle of the business day.
השאה נמלט בבואינג 747 כל כך עמוס במטילי זהב שהוא כמעט לא הצליח להמריא.
And eicul flew a Boeing 747, so full of gold, way, with great difficulty, took off.
החיילים שלנו סחבו 2 תרמילים מלאים במטילי הזהב וצעדו.
Our troop each carried 2 knapsacks filled with these gold bricks and marched.
מאתיים מליון דולר במטילי זהב הם מצאו כמות אחת מזה, אבל?
They found one piece of it, but he stashed another piece, okay?
שלוש פעמים בשנה, משלוח מטילי זהב ...עובר ברכבים משוריינים ומאובטחים מהמחסן אל כספת ...שנמצאת במאגר הממשלתי לשמור עבור ממשלות זרות ...שסוחרות במטילי זהב
Three times a year, a shipment of gold bars goes in a heavily guarded armored truck... from the depository to a vault in the Federal Reserve... to hold for foreign governments that trade in gold bullion.

תוצאות נוספות

וחברינו הטובים, הערבים מקבלים רק מטילי-זהב.
And our good friends, the Arabs, are only taking bullion.
זהו ההספק הנוכחי שבו מתאם ה - WiFi משדר כרגע, במילי-וואט.
This is the current power at which the WiFi adapter is currently transmitting, in milliwatts.
משך הזמן בין אירועי Tick במילי-שניות.
The duration between Tick events in milliseconds.
היא בטח נחתכה כשהעבירה את מטילי הזהב.
She must've cut her hand while moving the gold bars.
החלטתי שאני רוצה חתיכה מטילי וקייט.
Decided I want me a piece of Tilly and Kate.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 310. מדויק: 15. זמן שחלף: 151 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo