הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במידה ניכרת" לאנגלית

חפש את במידה ניכרת ב: הגדרה מילים נרדפות
considerably
remarkably
markedly
significantly
greatly
substantially
אבל לי יש מידע שייאפשר לכם לצמצם את האפשרויות במידה ניכרת
I, however, have information that will allow you to narrow down your choices considerably.
כאשר שינויי הגאות, הים מרגיע במידה ניכרת.
When the tide changes, the sea calms considerably.
החדשות הרעות הן שמייגן שיכורה במידה ניכרת.
The bad news is, Megan is remarkably drunk.
התסמינים וקצב ההתקדמות כאן דומים במידה ניכרת.
The symptoms and rate of progression here are remarkably similar.
תראו לפני עשור, תראו לפני שני עשורים, שונה במידה ניכרת.
Look a decade ago, look two decades ago: markedly different.
הנסיבות שלך השתפרו במידה ניכרת.
Your circumstances have improved markedly.
את נראית אופנתית במידה ניכרת לאישה מסומנת.
You look remarkably stylish for a marked woman.
אז מגן החזירים בהחלט מצמצם את האפשרויות שלנו במידה ניכרת.
So the grill guard certainly narrows our choices down considerably.
אבל תוחלת החיים גדלה במידה ניכרת.
But life expectancy has increased, considerably.
אבל כאשר השנה החדשה הגיעה, מזג האוויר החמיר במידה ניכרת.
But when the new year arrived, the weather had worsened considerably.
דבר כזה יאיץ את השינוי במידה ניכרת.
That would speed up mutation considerably.
התאים האטו את ההזדקנות במידה ניכרת, אבל הגופים למעשה גוססים.
The pod has slowed their ageing considerably, but the bodies are virtually moribund.
במידה ניכרת, נדמה שיש לך אף פחות להציע בלידה.
Remarkably, you seem to have even less to offer on childbirth.
לגבי מערכת היחסים התמימה במידה ניכרת שיש לכם.
About your remarkably chaste relationship you have.
חצר המשק, שוב, הוכיחה במידה ניכרת כמו המישורים של אפריקה.
The barnyard, again, was to prove remarkably like the plains of Africa.
משהו אומר לי שקצב החיים שלך הואץ במידה ניכרת בשעות האחרונות.
Something tells me the tempo of your life has sped up considerably in the last few hours.
זה מקטין את מספר החשודים במידה ניכרת.
It reduces the number of suspects considerably.
63.2 מילימטרים, ואנו משלבים אותה עם כל תכונות האחרות, זה מצמצם תחום במידה ניכרת.
63.2 millimeters, and we combine it with all of the other traits, it narrows the field considerably.
מה שמכווץ את הפתגם ערימת שחת" במידה ניכרת".
Which shrinks the proverbial haystack considerably.
השפעתו של שר זה גדלה במידה ניכרת מאז הקדנציה האחרונה שלך.
This minister's influence has grown considerably since your last term.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo