הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במיוחד" לאנגלית

ראה גם: במיוחד כדי
חפש את במיוחד ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

במיוחד ילדים קטנים נמשכים לאריזות צבעוניות ולצעצועי פלסטיק.
Little kids, especially, are attracted by colorful packaging and plastic toys.
במיוחד הטריד אותי מה הבנות יחשבו.
I was especially concerned of what the girls might think.
זו במקרה גלקסיה חשובה במיוחד, כי אנחנו עליה.
This one happens to be a particularly important galaxy, because you are here.
ופתאום לא רציתי אפילו להיות כותבת, במיוחד.
And I certainly didn't even want to be a writer, particularly.
בפרוייקט הזה, התעניינו במיוחד, כמובן, בקרח
In this project, we're specifically interested, of course, in ice.
ובחרתי בכסאות במיוחד כי ידעתי משהו עליהם.
And I chose chairs specifically because I knew something about them.
והמציאות איננה מדריכה טובה במיוחד לגבי השמחה האנושית
And reality isn't a particularly good guide to human happiness.
במיוחד עם חברים שלא יתנו לך להתחמק!
Especially with friends who won't let you off the hook!
הוא תוכנן במיוחד לקלות שימוש ולאמינות.
It was designed specifically for ease of use and dependability.
הלוח הוא שימושי במיוחד לייבוא נתיבים, משום שנתיבים מועתקים ללוח כתיאורים בשפת PostScript.
The Clipboard is particularly useful for importing paths because paths are copied to the Clipboard as PostScript language descriptions.
הדבר שימושי במיוחד כשצבעים כוללים לא שימשו במקור ליצירת הגרפיקה.
It is especially useful when global colors weren't originally used in the artwork's creation.
כניסות תלויות שימושיות במיוחד כשברצונך להוסיף גרפיקה בתוך שורה בתחילת הפסקה.
Hanging indents are especially useful when you want to add inline graphics at the beginning of the paragraph.
יש מספר התנהגויות ופקודות הקשורות לניווט של JavaScript המתאימות במיוחד לשימוש במסגרות:
There are several JavaScript behaviors and navigation-related commands that are particularly appropriate for use with frames:
הוא שימושי במיוחד לאתרים שעבדו בגרסאות קודמות של Dreamweaver, אך מסיבה כלשהי אינם עובדים בגרסה הנוכחית.
It is especially useful for sites that worked in previous versions of Dreamweaver, but for some reason no longer work in the current version.
MCSR הם חלקי רכיבים המתוכננים במיוחד להסרה ולהחלפה בקלות על-ידי הלקוח, במוצר Dell שברשותו.
MCSR are component parts designed specifically for easy removal and replacement by the customer on their Dell product.
מתאמי השרת של Intel מתוכננים במיוחד לצורכי העבודה ברשת של העסק שלך.
Intel Server Adapters are designed specifically for the networking needs of your business.
Vostro V13 מספק חבילה של פתרונות שירות ותמיכה הניתנים להתאמה אישית המתוכננים במיוחד לעסקים קטנים.
The Vostro V13 offers a suite of customizable service and support solutions designed specifically for small business.
יש מספר תחומים שלהם אני מאמינה שחשוב במיוחד להתייחס.
I have a few areas that I believe are especially important that we address.
אני רוצה שתראו כמה מהממים במיוחד.
I want you to see a few that are particularly striking.
אנשי מקצוע יכולים ליצור קובצי Photoshop במיוחד להתקנים ניידים ולבדוק בקלות את הקבצים.
Creative professionals can create Photoshop files specifically for mobile devices and easily test the files.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17920. מדויק: 17920. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo