הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במיליון" לאנגלית

one million
in a million
1 million

הצעות

91
דיפר, אני מצטרפת במיליון אחוז לעניין הזה!
Dipper, I am one million percent on board with this!
אנחנו נעלה את הטמפרטורה בכדור הארץ במיליון דרגות ביום במשך חמישה ימים עד שנראה את מאקניל מחר ב 9 בערב
We'll raise your planet's temperature by one million degrees a day for five days unless we see McNeal at 9:00 p.m. tomorrow.
הוא במיליון רסיסים עכשיו, חבר.
He's in a million pieces right now, mate.
אנחנו מצוידים היטב בפעם הראשונה במיליון מחזורים
We're well stocked for the first time in a million cycles
הוראס האב מקושר, לברט קופר במיליון דרכים
Horace senior is connected to bert cooper in a million ways,
הוא במיליון חתיכות בקופסה אצלי במשרד.
He's in a million pieces in a box in my office.
לא תגמור, לא במיליון שנים.
You won't come, not in a million years.
ש המנורה היה במיליון חתיכות, אני נשבע.
That lamp was in a million pieces, I swear.
וגם לא במיליון שנה הייתי חושב, שאיפשהו במאזן הרווח
And never in a million years would I have ever thought that somewhere on a profit statement,
במיליון שנים, אלף ציויליזציות יכולות לעלות וליפול.
In a million years, a thousand civilizations can rise and fall.
גם לא במיליון - תביאי מראה.
Not in a million - get a mirror.
לא במיליון שנים, דולי לוי.
Not in a million years, Dolly Levi.
הספינה הזו יכולה להיות במיליון חתיכות שלוש מאות מטר מתחת לפני הים.
That ship could be in a million pieces, a thousand feet down.
כל מי שלא רוצה לסיים במיליון חתיכות קטנות, שיבוא איתי.
Anyone who doesn't want to end up in a million little pieces, come with me!
וזה אחד במיליון יש שכר לימוד 30,000 $.
And the one in a million has a $30,000 tuition.
הארולד היה נהדר במיליון דרכים, אבל היו לו סודות.
Harold was lovely in a million ways, but he... he had his secrets.
מעולם, במיליון שנה, לא חשבתי שאגיע למקסיקו.
Never in a million years did I imagine myself being in Mexico.
הוראס האב מקושר לברט קופר במיליון דרכים, ואני לא יודע אם הוא היה אוהב את מה שקרה שם.
Horace Sr. Is connected to Bert Cooper in a million ways, and I don't know if he would like what just happened in there.
אתה אף פעם, במיליון שנים, היה גורם לי לעשות את זה.
You never, in a million years, would have made me do that.
הסתכל, אני הצטער, ניל, יכל מעולם לא לאהוב אותך, לא במיליון שנים.
Look, I'm sorry, Neil, I could never love you, not in a million years.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 171. מדויק: 171. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo