הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במכנסיים" לאנגלית

in your pants in my pants in his pants himself yourself
wet myself
peed
in your trousers
themselves

הצעות

43
אמך נהגה לומר שיש לך נמלים במכנסיים.
Your mother used to say you had ants in your pants.
מצטערת, צ'ארלי, אתה תצטרך לשמור על הקוברה במכנסיים.
Sorry, Charlie, you'll have to put your COBRA back in your pants.
רוקסי השמלה שלך גורמת לי להרגיש מוזר במכנסיים.
Roxy, your dress makes me feel funny in my pants.
עכשיו יש לי בית חרושת למשחה במכנסיים.
Now I've got a paste factory in my pants.
הארנק והמפתחות שלו בטח במכנסיים בשירותים.
His wallet and his keys are probably in his pants in the bathroom.
מישהו נוגע בו והוא משתין במכנסיים כמו ילד קטן.
Somebody touch him, he make water in his pants like a little baby.
יש לך נמלים במכנסיים, ג'וני?
You got ants in your pants, Juney?
ואת יכולה לקרוא לי"אדון אולג עם המסיבה במכנסיים".
And you may call me Sir Oleg of the Amazing Party in My Pants.
בטח יש לאבא שלך גלידת ג'לאטו במכנסיים.
Your dad probably has gelato in his pants.
אני הולך ליצור במכנסיים אם אתה לא מקבל אותי לשירותים.
I'm going to create in my pants if you don't get me to a bathroom.
כשהוא תפס אותך בגרון חשבתי שתחרבן במכנסיים.
When he grabbed you by the throat, I thought I'd take a dump.
רק טבעי שאישה אמיתית תגרום להם לתפיחה במכנסיים.
It's only natural that a real woman will get them chafing their pants.
החולצה שלו היתה במכנסיים אז אני בטוח שלמד בהרווארד.
His shirt was tucked in, so I bet he went to Harvard.
למרות שאני אשמח לגור במכנסיים שלו למשך שנה.
Although I would love to live in his pants for a year.
אני משתין במכנסיים למחשבה להיות נשיא, בסדר?
I am peeing my pants at the thought of being president, okay?
אתה רוצה לבוא למסיבה במכנסיים שלי?
Would you like to go to a party in my pants?
זה כנראה בגלל שיש לי השחור במכנסיים.
It's probably because I got the black in the pants.
אני רוצה לישון בלי להרטיב במכנסיים.
I'd like to go to bed without wetting my pants.
אולי הייתי זקוקה לבעיטה במכנסיים כדי להתחיל לפעול.
I might have needed a kick in the pants to get going.
חשבתי שזה בגלל שהאלוהים שלכם לא מאמין במכנסיים.
Really? I thought it was because your God doesn't believe in pants!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1087. מדויק: 1087. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo