הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במשך ימים רבים" לאנגלית

חפש את במשך ימים רבים ב: הגדרה מילים נרדפות
for many days
for days and days
הנער הזה שוטט בכפר שלנו במשך ימים רבים לדרוש ללמוד קונג פו.
This lad loitered in our village for many days demanding to learn kung fu.
הוא היה חולה במשך ימים רבים.
He had been sick for many days.
הוא העדיף להסתגר בעצמו במשך ימים רבים.
He preferred to be alone for days and days.
במשך ימים רבים -
הספרנית שלנו, ליביה לא הייתה כאן כבר במשך ימים רבים.
Our librarian, Livia, has not been here for many days.
זוחל כמו הלטאה יכול להתקיים במשך ימים רבים בלי לאכול.
A reptile like a lizard can go for many days without eating.
לא יהיה מרעה במשך ימים רבים
There will be no grazing for many days.
במשך ימים רבים לאחר...
For many days after...
במשך ימים רבים, אנחנו מדלדלים את כוח האדם של אויבינו...
For many days, we have been draining the manpower of our enemies by our raids on their caravans.
הלכנו במשך ימים רבים ועדיין אין סימנים!.
We've walked for days now, and still no marks.
לא ימצאו את גופתך במשך ימים רבים.
No one would find your body for days.
במשך ימים רבים הייתי שרוי בטראנס!
For days I was in a trance.
כדי להגיע למעלה אנחנו צריכים לטפס על הקירות במשך ימים רבים.
To get there we need to scale the walls and many days
נעילת מטופל, בחדר מראות במשך ימים רבים ובכך הכריח אותם.
locking a patient in a room with mirror for several days... forcing them to confront their own image.
כ -500 גברים, אשר כבר לא היו מים במשך ימים רבים.
They're a light motorized unit, with no tanks, no artillery, but... about 500 men, who've had no water for days.
ככל הנראה, גופה שנייה במשך ימים רבים
Apparently a second body in as many days
לנו יש טייל במשך ימים רבים כל כך סוף - סוף אפשר לנוח לכמה זמן
We have been travelling for so many days finally can rest for awhile
היית כאן במשך ימים רבים, לא.
You have been here many days.
במשך ימים רבים הרגשתי חסרת תועלת, חסרת ערך.
For days, I've been feeling useless, futile.
הם שכבו ונרקבו במשך ימים רבים.
They lay rotting for days.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 23. זמן שחלף: 62 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo