הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בנה מחדש" לאנגלית

חפש את בנה מחדש ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
rebuilt
rebuild
סימור גרייטמן, אבי-סבי, הוא בנה מחדש את העיר
Seymour Grateman, my great-grandfather, he rebuilt the town.
אנדי גוד בנה מחדש את מחשב השחמט שלו.
Andy Goode rebuilt his chess computer.
בנה מחדש ספק שירותים משותפים מרכיבים מגובים
Rebuild a Shared Services Provider from backed up components
לא נפתח קובץ עיון עבור הפרוייקט. נא בנה מחדש את הפרוייקט עם מידע עיון ונסה שוב.
A browse file was not opened for the project. Please rebuild the project with browse information and try again.
הוא בנה מחדש את החנות, פתח אותה, והיא עדיין קיימת היום.
He rebuilt the store, opened it, and it is still standing today.
כאשר הורדוס בנה מחדש את בית המקדש, הוא הקיף את הפלטפורמה עם קיר מסיבי.
When Herod rebuilt the temple, he surrounded the platform on which it stood with a massive wall.
איך זה שאף אחד לא בנה מחדש?
How come no one ever rebuilt?
הוא התחיל MAPS עבור ילדים, בנה מחדש את כל מערכת בתי הספר של העיר, כל 75 הבניינים נבנו מחדש או שופצו.
He started MAPS for Kids, rebuilt the entire inner city school system, all 75 buildings either built anew or refurbished.
אתר של כמיהה יהודית לדורותיו, הכותל המערבי הוא אחד מארבעה קירות התומכים בפלטפורמת האבן העצומה שלפני 2,000 שנים, המלך הורדוס הגדול בנה מחדש את בית המקדש בקנה מידה הדומה לפירמידות הגדולות של מצרים.
The site of Jewish longing for generations, the Western Wall is one of four walls that support the enormous stone platform where 2, 000 years ago, King Herod the Great rebuilt the temple on a scale comparable to the Great Pyramids of Egypt.
מסד הנתונים שצוין כולל איסוף שגוי. בנה מחדש את מסד הנתונים עם האיסוף |0 או צור מסד נתונים חדש.
The specified database has an incorrect collation. Rebuild the database with the |0 collation or create a new database.
סורל בנה מחדש, כמובן
Sorell rebuilt, of course.
והוא בנה מחדש את אמריקה עם סדרת סכרים ענקיים שסיפקו כוח חשמלי ותעסוקה, למיליוני אנשים
And he had rebuilt America with a series of giant dams that brought electrical power and employment to millions of people.
בנה מחדש תוכן ליבה כקטעי טקסט שהלומדים יכולים להבינם בקלות
Rework core content into easily understood text chunks for learner
הוא בנה מחדש את המטרה המדוייקת של הרפואה.
He recast the very purpose of medicine.
לבנייה מחדש של כל הכתבות לאחר שינוי הגדרות מסוימות, בחר 'בנה מחדש את כל הכתבות אחרי השינוי'.
To recompose all stories when certain settings are changed, select Recompose All Stories When Modified.
הוא לא בנה מחדש
He hasn't remodeled it at all.
הוא לא בנה מחדש
Okay, fine.
הוא בנה מחדש את כל הנחושת.
He redid all the copper in that pizza place up on Grant.
יש לנו בעיה אנדי גוד בנה מחדש.
We've got a problem.
יש לנו בעיה אנדי גוד בנה מחדש.
We got a problem.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20. מדויק: 20. זמן שחלף: 48 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo