הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בנזן" לאנגלית

benzene
methylbenzene
איך אטומי פחמן יוצרים טבעת בנזן?
How do carbon atoms form a benzene ring?
דיכלורומתאן ותראה איזו יופי, בנזן.
Dichloromethane and what do you know, benzene.
בנזן הוא חומר מסרטן מצא בשמן ודלק גולמיים.
Benzene is a carcinogen found in crude oil and gasoline.
אז, מצאנו בנזן שאריות בבולען.
So, we found benzene residue in the sinkhole.
האח הצעיר שלי מת מהרעלת בנזן בשנה שעברה.
My youngest brother died of benzene poisoning last year.
מה שאתה מריח הוא בנזן, מזהמים נפוצים בתפוקת נפט.
What you're smelling is benzene, a common pollutant in oil production.
אז, אם יש לו בנזן הרבה זה על עצמותיו...
So, if he has this much benzene on his bones...
אני קולט עקבות של פחמימנים המורכבים בחלודה - בנזן, אתילן, אצטילן...
I'm picking up traces of complex hydrocarbons in the rust... benzene, ethylene, acetylene...
רשום "בנזן" על התווית אבל זה נוגדן.
It says "Benzene" on the label, but it's the antidote.
הנפט נמהל עם בנזן.
The lab says the oil was accelerated with benzene.
זה בנזן מהצבירה?
This is benzene from the aggregate?
שני הבגדים של הילדים הוכתמו בשרידי פיח שעשויים מעופרת ופחם, בנזן ואלדהיד.
Their clothing had a sooty residue made up of lead and carbon, benzene and aldehydes.
טוב, אם אתה חייב לדעת זה כיוון ששמנו לב שכמויות, גדולות של בנזן, סירופ שיעול ומלח אנגלי נעלמו.
Well, if you must know, it's because we've noticed large quantities of benzene, ephedrine and everyday Epsom salt have gone missing.
בשלד היו שאריות של החומר בנזן מתילי הרכיב העיקרי בחומר נפץ.
The skeleton had trace amounts of methylbenzene the primary component of TNT.
בת'אני פרסמה כתבה, עליהם בחודש שעבר בעבור השלכת פסולת בנזן במרחק קילומטר מרצועת החוף.
Bethany blew the whistle on them last month for dumping benzene waste in the ocean just two miles off-shore.
הוא מכיל בנזן.
It's got benzene in it.
איפה שאפשר לקנות בנזן מתילי.
Where one might go to buy methylbenzene.
זה הוא בנזן, אל המזון
This is Benzen, god of food.
היא מתה משאיפת בנזן.
She died from inhaling benzene.
בשלד היו שאריות של החומר בנזן מתילי הרכיב העיקרי בחומר נפץ.
Can't we come up with a term that covers both killer and arsonist?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 23. זמן שחלף: 46 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo