הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בני ישראל" לאנגלית

חפש את בני ישראל ב: הגדרה מילים נרדפות
Israelite
Israelites
people of Israel
גבירתי, הוא אחד מהמרגלים של בני ישראל!
Mistress, he is one of the Israelite spies!
בתור שיעור לכל בני ישראל הכלבים האלו.
As a lesson to all Israelite dogs.
אנשי כבר פוחדים מהקסמים של בני ישראל.
My men already fear the Israelites' magic.
על מנת להוביל בני ישראל לחופש,
In order to lead the Israelites to freedom,
זה המקום בו יהושע ירד וחצה את הירדן והנהיג את בני ישראל לתוך ארץ כנען לפני 3,000 שנה בקטע האחרון הזה של המסע מאפריקה.
That's where Joshua descended and crossed the Jordan and led the people of Israel into the land of Canaan 3,000 years ago in this final leg of the journey from Africa.
בני ישראל היו פחות זמן בחול.
The israelites spent less time in the sand.
וגם אני שמעתי את",נאקת בני ישראל
Now, I have heard the groaning of the Israelites
שאול נעשה מלך כדי לאחד את בני ישראל ולהסיר הפלשתיים מהארץ המובטחת.
Saul was made king to unite the Israelites and remove the Philistines from the promised land.
בני ישראל מתקיפים את החומה הדרומית!
Israelites attacking the south wall.!
רק בני ישראל יעזו לבצע מעשה זה של חילול הקודש.
Only Israelites would dare commit such sacrilege.
שמי הוא יהושוע, המנהיג של בני ישראל.
I am Joshua, commander of the Israelites.
איך משה היה מספיק טוב כדי להנהיג את בני ישראל במדבר, אבל
How moses was good enough to lead The israelites out of the wilderness,
לבסוף, בני ישראל נרמסו לגמרי על ידי הרומאים.
Eventually the Israelites were completely crushed by the Romans.
במשך 430 שנה בני ישראל היו עבדים, פרעה אחד אחרי השני.
Four hundred and thirty years, the Israelites were slaves... one Pharaoh after another.
אמור נא לי משה, מה אכלו בני ישראל במדבר ארבעים שנה?
Please tell me what the Israelites ate in the desert for forty years.
איש מהרדיו: דזמונד דקר מעורר סערה עם "בני ישראל"
Desmond Dekker stirring up a storm with "Israelites"
הוא כומר של בני ישראל, שאפילו שאר הכמרים בזים לו.
He is a priest of the Israelites, despised even by the other priests.
מומחי הנדסה גם בוחנים את הסיפור התנ"ך של יציאת בני ישראל ממצרים.
Engineering experts have also examined the Bible story of the Israelites' exodus from Egypt.
במהלך תקופה זו, התנ"ך אומר בני ישראל הותיר אחריו לאכול כמקור מזון יחיד:
During this time, the Bible says the Israelites survived by eating a single food source:
אנחנו רוצים לא להתעסק בכלל עם בני ישראל.
We want no dealings with the Israelites.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 73. מדויק: 73. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo