הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בסוף" לאנגלית

הצעות

2025
284
257
145
ארתור, הסנטור פירסון הוא פורש בסוף כהונתה.
Arthur, Senator Pierson is stepping down at the end of her term.
תמיד הוכח שקלוזו צודק בסוף המקרה.
Clouseau was always proved right at the end of the case.
בסוף התקשרנו למשטרה ואני חושבת שהוא גורש.
In the end we had to call the police and I think he was deported.
אתה תהיה חייב לדבר איתי בסוף.
You'll have to talk to me in the end.
בסוף, השוטרים התערבו וניסו להיכנס למכונית.
Finally, the cops intervened and tried to get into the car.
בסוף כל-כך דאגתי שסיפרתי לאמא שלי.
Finally I got so worried, I told my mom.
אנחנו מצלמים אחד בסוף כל קיץ.
We have one taken at the end of every summer.
נצטרך להגדיר בסוף השמינית ואנחנו נעבוד למטה.
We'll set up at the end of Eighth and we'll work down.
האקסונים בסוף תא העצב נפצע שלך מתחילים להתנוון.
The axons at the end of your injured nerve cells are beginning to atrophy.
היא נוסעת לאוניברסיטת סטנפורד בסוף הקיץ.
She'll be going to Stanford University at the end of the summer.
בסוף, התחלתי להעריץ את האריות.
In the end, I came to admire the lions.
להביא את האוניות לעבודות תחזוקה בסוף החודש.
Bringing the ships in for maintenance at the end of the month.
הזיכרונות נמחקים בסוף כל לולאה הנרטיב.
The memories are purged at the end of every narrative loop.
זה פשוט השיגעון הרגיל שמגיע בסוף משפט.
It's just normal craziness at the end of a trial.
חתמת על הקבלה שלי בסוף הלילה.
You signed my invoice at the end of the night.
הוא נועל תכנוני צעצועים בסוף כל משמרת.
He's locking away toy designs at the end of every shift.
בסוף למדתי שאני מסוגל לגרום למספרים להסתדר.
In the end I found I was able to make them numbers add up.
בסוף, ג"ק דונגי הוא לא הנבל
In the end, Jack Donaghy is not the villain.
כמו אחת מהתוכניות בטלוויזיה שכולם מתחבקים ומתנשקים בסוף.
Like one of them TV shows where everyone's all huggy and kissy in the end.
זברה אלו הן כמעט בסוף מסעם.
These zebra are almost at the end of their journey.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10047. מדויק: 10047. זמן שחלף: 200 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo