הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בסיס נתונים" לאנגלית

חפש את בסיס נתונים ב: הגדרה מילים נרדפות
database
data base
a פרמטר נדרש במהלך שדרוג או עבור בסיס נתונים חדש.
a parameter is needed during upgrade or for new database.
קבע ערך דצימאלי אקראי לעמודת בסיס נתונים.
Generate a random decimal value for a database column.
איחוד אמצעי אחסון של עד עשרה שרתים, בסיס נתונים קטן ודואר אלקטרוני, וכן אחסון קבצים והדפסה.
Consolidating the storage for up to 10 servers, light data base and e-mail, as well as file and print storage
רוקן רשומות בסיס נתונים המאוחסנות במטמון.
Flush cached data base records.
הפרוצדורה המאוכסנת שבבעלותה אובייקט בסיס נתונים זה
The stored procedure that owns this database object
נכשל ליצור תיאור לפרוייקט בסיס נתונים זה.
Failed to create a feature for this database project.
1E רק חיבור בסיס נתונים אחד בכל פעם נתמך.
1E Only one database connection at a time is supported.
הנתיב ארוך מידיי ליצור בסיס נתונים.
The path is too long to create database.
פתח בסיס נתונים זה פעם הבאה שאני מריץ Visual Studio
Open this database next time I run Visual Studio
כנגד איזה בסיס נתונים זה בודק?
What database is this being run against?
מאחזר מידע על סכימה מיעד בסיס נתונים...
Retrieving schema information from target database...
לא יכל ליצור ספק סכימת בסיס נתונים.
Could not create Database Schema Provider.
אתה חייב לספק בסיס נתונים ביעד לפני שאתה ממשיך.
You must provide a target database before you continue.
דו שיח ליצירת בדיקות שימושיות מאובייקטי בסיס נתונים
Dialog for creating using tests from database objects
פרויקט בסיס נתונים של שרת SQL 2008 מאורגן על ידי סוג אובייקט
SQL Server 2008 database project organized by object type
אינטגרציה או מחסן בסיס נתונים לא נמצא בהרשמה.
Integration or Warehouse database not found in registration.
צור בסיס נתונים חדש עבור אוסף זה
Create a new database for this collection
אתה חייב לבחור פרוייקט בסיס נתונים ואז להריץ את הפקודה שוב.
You must select a database project and run the command again.
בסיס נתונים כבר קיים במיקום זה.
A database already exists at this location.
פורמט בסיס נתונים 6.0 חדש (דורש תוכנת לקוח VSS 6.0)
New 6.0 database format (Requires VSS 6.0 client software)
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 164. מדויק: 139. זמן שחלף: 158 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo