הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לך בעיה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעיה" לאנגלית

הצעות

מצאנו בעיה בפגישות Skype שלך. אנו מנסים לפתור אותה.
We found a problem with your Skype Meetings. We're attempting to fix it.
אימות קבצי Office זיהה בעיה במהלך ניסיון לפתוח קובץ זה.
Office File Validation detected a problem while trying to open this file.
אין באפשרות התמיכה של Dell לפתור בעיה זו.
Dell support does not have the ability to resolve this issue.
קיימת בעיה בתרגום, והודעות מסוימות לא תורגמו.
There's an issue with translation, and some messages weren't translated.
מצטערים, נראה שיש בעיה בחשבון Microsoft שלך.
Sorry, there seems to be a problem with your Microsoft account.
התרחשה בעיה במהלך הניסיון להפעיל את Office Marketplace.
A problem occurred while trying to launch the Office Marketplace.
אירעה בעיה בהכנת ה - WebPart להצגה.
There was a problem preparing the WebPart for display.
בעיה בהצגת דף אינטרנט גרמה ל - Internet Explorer לרענן את הדף באמצעות תצוגת תאימות.
A problem displaying a webpage caused Internet Explorer to refresh the page using Compatibility View.
Internet Explorer הפסיק לנסות לשחזר אתר אינטרנט זה. נראה שבאתר האינטרנט קיימת עדיין בעיה.
Internet Explorer has stopped trying to restore this website. It appears that the website continues to have a problem.
אירעה בעיה בגישה אל סביבת העבודה של SharePoint. ייתכן שהיא נמחקה או ששמה השתנה.
There was a problem accessing the SharePoint workspace. It may have been deleted or renamed.
אירעה בעיה עם מבנה קוביית OLAP.
There was a problem with the structure of the OLAP cube.
אירעה בעיה בעת החזרת הנתונים שלך מ - Microsoft Query.
A problem occurred while returning your data from Microsoft Query.
כדי לפתור בעיה זו, נסה להפעיל מחדש או להתקין מחדש את Publisher.
To fix this problem, try restarting or reinstalling Publisher.
קיימת בעיה בהפעלת הוועידה. בדוק את חיבורי הרשת שלך. הפעל את היישום NetMeeting ונסה להשתמש באפשרות Call/Host.
There's a problem starting the conference. Check your network connections. Run the NetMeeting application and try Call/Host.
אירעה בעיה בעת גישה אל Active Directory. בדוק את חיבורי הרשת שלך ונסה שוב.
There was a problem accessing Active Directory. Check your network connections and try again.
זוהתה בעיה פוטנציאלית בפעילות של משתמשים ספציפיים.
A potential issue with the activity of specific users was identified.
אירעה בעיה בעת הפעלת Microsoft Office Excel. ודא שהתוכנית מותקנת כהלכה ולאחר מכן נסה שוב.
A problem occurred when starting Microsoft Office Excel. Make sure the program is installed correctly, and then try again.
כל טווחי הזמן שבהם נמצאה בעיה בתקינות RPC
All time ranges in which a problem with RPC health is found
זוהתה בעיה אפשרית ב - Regtrace.
A potential issue with Regtrace was identified.
שירות השכפול של Microsoft Exchange איתר בעיה בקריאה מערוץ פריט הכשל.
The Microsoft Exchange Replication service detected a problem reading from the failure-item channel.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31192. מדויק: 31192. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo