הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעין בלתי מזוינת" לאנגלית

חפש את בעין בלתי מזוינת ב: הגדרה מילים נרדפות
with the naked eye
אתה יכול לראות את היקף החדירה בעין בלתי מזוינת.
You can already see the extent of the incursion with the naked eye.
הבעיה היא למצוא אותו בעין בלתי מזוינת בלב ים.
Now, the trick is picking it up with the naked eye.
דמיינו לעצמכם את העולם לפני המצאת הטלסקופ, כשהיקום היה רק מה שניתן לראות בעין בלתי מזוינת.
Imagine a world before telescopes, when the universe was only what you could see with the naked eye.
אבל מה שתמוה מומחים היא כי הכוכב הוא עד כה מכדור הארץ, אי אפשר לראות בעין בלתי מזוינת.
But what baffles experts is that the star is so far from Earth, it's impossible to see with the naked eye.
כל גוף חם פולט אור שלא ניתן לראות בעין בלתי מזוינת, אור אינפרה-אדום תרמי.
Every warm object radiates a kind of light we can't see with the naked eye - thermal infrared light.
בעין בלתי מזוינת אנחנו בדרך כלל לא יכולים לראות את החברים העמומים במערכת כוכבים מרובה כזאת.
With the naked eye, we usually can't see the fainter members in such double and multiple star systems.
פוזיטרונים ואלקטרונים, הם החלקיקים הקטנים ביותר שניתן לדמיין והעובדה שניתן לראות את ההתפוצצות שלהם בעין בלתי מזוינת נותנת לכם מושג כמה אנרגיה משתחררת.
Positrons and electrons are the smallest particles imaginable, so the fact that you can see them explode with the naked eye gives you a hint of how much energy is being released.
בעין בלתי מזוינת, זה פרסום למכונית משומשת.
To the naked eye, it is an advert for a used car.
בעין בלתי מזוינת הנורמלית, כי הוא.
The normal naked eye, that is.
את פשוט לא יכולה לראות זאת בעין בלתי מזוינת.
You just can't see it through the naked eye.
חלקיקים כה קטנים שלא ניתן להבחין בהם בעין בלתי מזוינת.
Particles so small that you cannot possibly detect with your naked eye.
לא את הכל ביקום הזה ניתן לראות בעין בלתי מזוינת.
not everything in this universe is visible to the naked eye.
כיום אפשר לראות במספר מעבדות ברחבי ארה"ב אובייקטים גדולים מספיק כדי שייראו בעין בלתי מזוינת שנמצאים בשני מקומות בו זמנית.
You now can see in numerous labs around the United States... objects that are large enough to be seen by the naked eye... and they are in two places simultaneously.
אז זה הכי קרוב שאפשר להגיע לאיזשהו סוג של ראייה של לפחות ההשפעה של החומר האפל, בעין בלתי מזוינת.
So this is the closest you can get to kind of seeing at least the effects of the dark matter with your naked eye.
כל כך בהיר שכשאור מהפיצוץ הזה הגיע לכדה"א לפני יותר מ -20 שנים, הוא נראה בעין בלתי מזוינת.
So bright that when light from the explosion reached Earth 20 years ago it was visible to the naked eye
המצלמה ייתכן שתראה יותר בעין בלתי מזוינת, אבל המצלמה לא יכולה לפרש את מה שהיא רואה.
The camera may see more than the naked eye, but the camera can't interpret what it sees.
בעין בלתי מזוינת,
אתה רואה משהו בעין בלתי מזוינת, זה.
You see something?
מכדורהארץ, אתהיכוללראותחלקים שביל החלב בעין בלתי מזוינת.
From Earth, you can see parts of the Milky Way with your naked eye.
עצמים שהם מספיק גדולים, להיראות בעין בלתי מזוינת
thought about what thoughts are made of Is there a substance of thought?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo