הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעיקר" לאנגלית

ראה גם: אבל בעיקר
חפש את בעיקר ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

בעיקר אנשים רוצים לראות את הדברים הישנים מתוך זה
Mostly, people want to see their old stuff out of this.
הם בעיקר מוסדות פיננסיים בארה"ב ובבריטניה.
They're mostly financial institutions in the US and the UK.
האופן שבו יוצגו הרשומות בפרסום שמוזג תלוי בעיקר באפשרויות הפריסה.
The way the records will appear in the merged publication depends mainly on the layout options.
בעיקר, אנחנו יודעים שעונת המסים מתקרבת
Mainly, we know the tax season is coming up,
בעיקר כשמדובר בעבודה שבה מקיאים עליך.
Especially about keeping a job where people puke on you.
איבדת הרבה משקל בעיראק בעיקר באיזור הצפוני.
You lost a lot of weight in Iraq, especially up in the northern region.
נולדתי בבַּנְגְּלָדֶשׁ, אך גדלתי בעיקר באנגליה.
I was born in Bangladesh, but grew up mostly in England.
דברנו במונית זה היה בעיקר מבולבל אבל...
You were talking in the cab it was mostly incoherent but...
הוא היה דואג לנו בעיקר, אימא
He would take care of us now, mother mostly.
שייגעו בעיקר ביחסים שלך עם האנה בייקר.
Which will mostly have to do with your relationship with Hannah Baker.
היו הרבה צעקות, בעיקר מצדי.
There was a lot of yelling, mostly by me.
מעמדו כמנהיג תלוי בעיקר ביכולתו למצוא מזון.
His position as leader depends mainly on his ability to find food.
שהיתי קצת בחוף המזרחי בעיקר בסביבות וושינגטון הבירה.
Spent some time on the East Coast, mostly around Washington DC.
בעיקר גרושים ואנשים שאיבדו הרבה משקל.
Mainly divorcées and people who've recently lost a lot of weight.
בעיקר שאני לא אמור לדעת עליהם.
Mainly that I'm not supposed to know about them.
בעיקר רשמתי צ'קים, חשבוניות זו הייתה עבודה.
MOSTLY WROTE CHECKS, DID INVOICES. IT WAS A JOB.
בעיקר מפני ששיקרתי לה אחרי שביקשת ממני לשקר.
Especially after I just lied to her because you told me to.
בעיקר כשמדובר בהתעסקות עם אישה חזקה.
Especially when it comes to dealing with a strong woman.
הרגשתי שוני בך, בעיקר מאז אירוסינו
I've felt a difference in you, especially since our engagement.
המדע שאנחנו עושים כאן הוא בעיקר תעלומה בשבילי.
The science of what we do here is mostly lost on me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6233. מדויק: 6233. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo