הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעלי כוונות טובות" לאנגלית

חפש את בעלי כוונות טובות ב: הגדרה מילים נרדפות
well-meaning
well-intentioned
אנשים בעלי כוונות טובות יכולים להציע עשרות תיאוריות.
Well-meaning people may offer dozens of theories.
סיר טה יודע שגם אנשים בעלי כוונות טובות.
Sir Te knows that even well-meaning people sometimes make mistakes.
כל הספרים הם בעלי כוונות טובות.
All of these books are well-intentioned.
מה שעצוב הוא, כשמדובר בדיאטה, הוא שאפילו כשנציגי ממשל בעלי כוונות טובות מנסים להיות איתנו בסדר, הם נכשלים.
The sad thing is, when it comes to diet, is that even when well-intentioned Feds try to do right by us, they fail.
גרובר תרופות היא חברה מלאה באנשים בעלי כוונות טובות עושים את העבודה שלהם בדיוק כמוך וכמוני
Gruber Pharmaceuticals is a company full of well-meaning people doing their jobs, just like you and me.
עם אנשים בעלי כוונות טובות שניסו להוציא את השד מגופו.
with well-meaning people trying to get this demon out of this child.
העולם מנוהל כבר יותר מדי זמן על ידי מקצוענים בעלי כוונות טובות.
The world's been run long enough by the well-meaning professional.
כך ילדים מספרים סיפורים, במיוחד כשהם מתוגברים על ידי הורים בעלי כוונות טובות, מטפלים ושוטרים.
That's how kids tell stories, especially when they're reinforced by well-meaning parents, therapists, and cops.
דמיינו, למשל, אם חבורה של קנייתים בעלי כוונות טובות היו באים לאלה מאיתנו בעולם הממוזג ואומרים, "אתם יודעים, יש לכם המון צינון ושפעת.
Imagine, for example, if a bunch of well-meaning Kenyans came up to those of us in the temperate world and said, "You know, you people have a lot of cold and flu.
בסדר, שני אנשים בעלי כוונות טובות מחליטים לחזור ללימודים באותו הזמן שהם מנסים לשלם על החינוך של ביתם הבכורה?.
Well, two well-meaning people decided to go back to school at the same time they were trying to pay for their oldest child's education.
אני מכירה הרבה לא-מוסלמים בעלי כוונות טובות שהתחילו לקרוא את הקוראן, אך ויתרו, מנותקים בשל הגורם ה"זר" שבו
I know many well-intentioned non-Muslims who've begun reading the Koran, but given up, disconcerted by its "otherness."
כן, צריך להשתדל להיות בעלי כוונות טובות.
One must try to act in good faith.
בתי הספר הציבוריים האלו נוטים לשכור מורים בעלי כוונות טובות...
These public schools tend to hire well-meaning but ultimately...
אני יודעת שכולכם בעלי כוונות טובות ואני משבחת את המחויבות שלכם, אבל אני לא רואה כל סיבה שאתם מוכנים כראוי לבצע תפקיד בסדר גודל כזה.
I know you're all well-intentioned people and I applaud your commitment, but I see no reason you're best-equipped to handle a job of this magnitude.
אני יודע ששניכם, בעלי כוונות טובות אבל לאבא שלי היו הזדמנויות רבות לתקשר איתנו ולכפר על החטאים מה אם הוא רוצה?.
I know you two both mean well, but my father had plenty of chances to reach out and make amends.
למה ראשי-הביצה סבורים שחיזרים הם תמיד בעלי כוונות טובות?
Why is it the egghead position that aliens are always benign?
מדובר ברופאים בעלי כוונות טובות, חלקם הפכו לידידים טובים מאד.
These are well-meaning doctors, some of them have gone on to become very good friends.
ושבועיים אחר-כך, יום ראשון בבוקר, התשיעי בינואר, מצאתי את עצמי עומד מול הקהילה שלי - נוצרים אינטליגנטיים, מתחשבים ובד"כ בעלי כוונות טובות - והייתי צריך לבטא, עבורם, את תחושות והשאלות שעלו בנו.
And two weeks later, Sunday morning, 9th of January, I found myself standing in front of my congregation - intelligent, well meaning, mostly thoughtful Christian people - and I needed to express, on their behalf, our feelings and our questions.
גברת סאות'וויק אני יודעת שכולכם בעלי כוונות טובות
Ms. Southwick.
סיר טה יודע שגם אנשים בעלי כוונות טובות.
It's very embarrassing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20. מדויק: 20. זמן שחלף: 43 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo