הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעל מניות" לאנגלית

חפש את בעל מניות ב: הגדרה מילים נרדפות
shareholder
stockholder
equity partnership
a stakeholder
אני חושב שכל בעל מניות במרחק נסיעה מגיע.
I think every shareholder within driving distance is coming.
אני עכשיו בעל מניות ב "יוניון פסיפיק", אדוני המושל.
I'm a Union Pacific shareholder now, Governor.
אני רק רוצה את מה כל בעל מניות שני רוצה:
I just want what every other stockholder wants:
לכל מהנדס, בעל מניות, כל איש ואישה בחברה הזו.
To every engineer, stockholder, every single man and woman at the company.
כל בעל מניות רשאי להגיש בקשה לקבוצה, רק לא משהו בלתי-חוקי או מסכן-חיים, מאחר וזה עלול לפגוע בערך החברה.
Any shareholder can submit a request to the group, just nothing illegal or life-threatening, since that would hurt the value of the company.
כאן, בתור בעל מניות יחיד של "הומ פלוס טו" מאשר תשלום אגרת זכיון ל "הום פלוס וואן",
Here, as sole shareholder for home plus two, authorizing payment of the franchise fee to home plus one,
בעל מניות זועם?
An angry shareholder?
מצאתי בעל מניות מאולטימה שמוכן לתבוע את החברה.
I found a UNR shareholder who's willing to sue the company.
הייתי בעל מניות גדול שלהם מכיוון שהאמנתי בקלווין נורבורג.
I was a major shareholder of theirs because I believed in Calvin Norburg.
אני רק בעל מניות שבודק את ההשקעה שלו.
I am just a stockholder checking in on his investment.
אתה בעל מניות, למען השם.
You're a stakeholder, for God's sake.
הבחור הוא לא סתם בעל מניות.
Guy isn't just a shareholder.
הוא ביצע שינויים גדולים מאז נהיה בעל מניות בחברה?
Has he made major changes since he arrived?
בעל מניות ומהנדס ראשי ברכבת "סנטרל פסיפיק".
Stakeholder and chief engineer, Central Pacific Railroad.
הוא עדיין יהיה בעל מניות עיקרי.
He's still going to be a major shareholder.
למרות שאני אוהב לשמור על יחסי עבודה מיודדים, את עדיין עו"ד מתמחה ואני שותף בעל מניות.
Mrs. Florrick, as much as I like keeping our working relationship collegial, don't forget you're a junior associate and I'm an equity partner.
נכון לאתמול, הוא כבר לא בעל מניות, לאחר שמכר את מניותיו לי.
As of yesterday, he is no longer a shareholder, having sold his shares to me.
מר בוהנון הוא בעל מניות, מר צ'אנג.
Well, Mr. Bohannon is a stake-holder, Mr. Chang.
מצלמה 02 פינינו מקום בלוח הזמנים שלי לפגישה עם בעל מניות?
We cleared my schedule for a meeting with a shareholder?
אם הוא לא בבעלותי, אז אני לפחות בעל מניות בכיר.
If I don't own it, I'm at least a major stockholder.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 53. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo