הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעל-פה" לאנגלית

by heart
orally
oral
verbal
memory
memorized
memorize
memorization

הצעות

אתה מכיר את המספר שלו בעל-פה?
Do you know his number by heart?
אתה מכיר את הטבלאות הללו בעל-פה, נכון דוקטור?
You know these charts by heart, don't you, doctor?
ובכן, אתה לא יכול לבלוע אותם בעל-פה.
Well, you can't ingest them orally.
"כולל, אך לא מוגבל, לחשיפת מידע בעל-פה
"including but not limited"to that which is disclosed orally
בעלי ואני יצרנו פרוייקט היסטוריה בעל-פה שיתחיל דור אחד לאחור.
My husband and I designed this oral history project to start one generation back.
וויל, הייתה לך הסכמה בעל-פה עם אשלי.
Will, you had an oral agreement with Ashley.
מכירה את זה בעל-פה, פנטה.
I already know it by heart, Panta.
איך אתם יודעים את כל זה בעל-פה?
How come you know all this by heart?
היא לומדת רפואה, והיא יודעת את כל שמות התרופות בעל-פה.
Angel! She's studying pharmacy, she knows all that stuff by heart.
כי זה היה מספר הביטוח הלאומי היחיד שזכרתי בעל-פה.
'Cause it was the only other Social that I knew by heart.
"המלך" יודע את הסיפור הזה בעל-פה.
The King knows this one by heart.
אני מכירה את הצד שלך, סוויטי, בעל-פה.
I know your side, Sweetie, by heart.
אם תהיה חכם, תלמד בעל-פה",את מה שכל האמנים יודעים
If you're smart you'll learn by heart What every artist knows
פיי אמרה לי שאתה יודע לדקלם את קטע ההפטרה שלך בעל-פה.
Faye tells me you can recite your entire haftorah portion by heart.
תודה לאל שהיה לי אח קטן שלמד את המחזה בעל-פה.
Thank God I had a little brother who'd learned the play by heart.
אני מכיר את שיטת הפעולה שלו בעל-פה.
I know his MO by heart.
אתם לומדים למבחנים בעל-פה, באמצע היום?
You guys studying for the oral boards in the middle of the day?
היא יודעת אותם בעל-פה, ואוהבת לספר אותם
She knows them by heart and she loves to tell 'em.
פיבס, את לא מכירה את התפריט הזה בעל-פה?
Phoebes, don't you know that menu by heart?
אפילו שאני יודעת שאת יודעת את זה בעל-פה.
Even though I know you know it by heart.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 175. מדויק: 175. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo