הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעמוד" לאנגלית

הצעות

235
יוסטון, השלמתי את השלבים בעמוד 15
Houston, I have completed the steps on Page 1 5.
אבל את עשוייה להתעניין במה שנמצא בעמוד שלוש.
But you may be more interested in what's on page three.
סמני תגים הם סוגריים שמופיעים בעמוד מסביב לטקסט שתויג.
Tag markers are brackets that appear on the page around text that has been tagged.
בתצוגת Design, בחר באזור בעמוד שברצונך להציג או להסתיר.
In Design view, select the region on the page to show or hide.
לחץ על הטקסט או בחר באובייקט בעמוד.
Click in the text or select an object on the page.
בתצוגת Design, בחר במחרוזת הטקסט או בתמונה בעמוד שברצונך להשתמש בהם כקישור ניווט.
In Design view, select the text string or image on the page you want to use as a record navigation link.
המשתנה מוצג בעמוד כאילו הקלדת אותו במסמך.
The variable appears on the page as if you'd typed it in the document.
בתיקון בעמוד 23 של המדור העירוני?
In a retraction on page 23 of the Metro section?
יש סיפור בדיוני מעניין בעמוד 24.
There's an interesting work of fiction on page 24.
המכתב שכתב לאחיו נמצא בעמוד 273.
The letter he wrote to his brother is on page 273.
יש עבודה בדיונית מעניינת בעמוד 42.
There's an interesting work of fiction on page 24.
אבל עכשיו תסתכלו על דוגמת השאלה בעמוד 20
But now look at the next example question on page 20.
בעמוד 24 יש עבודה בדיונית מעניינת.
There's an interesting work of fiction on page 24.
שמונה מאות עמודים ואני בעמוד 22.
Eight hundred pages, and I'm on page 22.
הקטגוריה Exceptions מופיעה אם השרת נתקל בבעיות בעמוד.
The Exceptions category appears if the server encountered a problem or problems with the page.
פרוסות במסמך Illustrator תואמות לתאים בטבלה בעמוד האינטרנט שנוצר.
Slices in an Illustrator document correspond to table cells in the resulting web page.
בחר בתוכן הדינמי בעמוד ולחץ על Delete.
Select the dynamic content on the page, and press Delete.
בתצוגת Design, הזן את טקסט המונה בעמוד.
In Design view, enter the counter's text on the page.
Dreamweaver מציג שגיאות תחביר לא רק בעמוד הנוכחי אלא גם בעמודים קשורים.
Dreamweaver displays syntax errors not only for the current page but also for related pages.
InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בסריקה משמאל לימין ומלמעלה למטה.
InDesign determines the reading order of page objects by scanning left to right and top to bottom.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2021. מדויק: 2021. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo