הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בערב אחד" לאנגלית

in one night
one evening
ממתי אתם עושים שני דברים בערב אחד?
Since when do you guys do two things in one night?
הוא לקח ממני הכול בערב אחד.
He took away my everything in one night.
בפרט, הוא נזכר בערב אחד שבו שניכם יש די שיכורים, וסיפרת לו סיפור מעניין מאוד.
In particular, he remembers one evening where you both got quite inebriated, and you told him a very interesting story.
אני מאמין בניו הרסו את זה על פני חוף סלעי כאשר הם משוטטים בערב אחד.
I believe his boys wrecked it across a rocky shore when they were gallivanting one evening.
נחגוג את כל החגים שפספסתי בערב אחד.
Genius. We'll celebrate all the holidays I missed in one night.
אתה באמת חושב שתוכל לגרום לו להוציא חוזה עלייך בערב אחד?
You really think you can get him to take out a hit on you in one night?
ארוחת ערב, משקאות ותיאטרון הכל בערב אחד.
Dinner, drinks, and the theater all in one night.
טוב, כמה דברים את יכולה לעשות בערב אחד?
Well how much stuff can you do in one night?
רק לא ציפיתי לפגוש את כולם בערב אחד.
I just didn't expect to meet them all in one night.
בערב אחד קיבלתי טיפים על גולף, למדתי לחיצת יד חדשה ורכשתי חבר חמוד וקטן.
In one night, I picked up some golf tips, learned a new handshake, and made an adorable new friend.
התכנית קפצה ב -5 נקודות בערב אחד הערב זה יהיה לפחות 15.
That show jumped 5 points in one night. Tonight's show will be at least 15.
בעשרה דולר לבקבוק, מדובר בלמעלה מחצי מיליון דולר בערב אחד.
At $10 a bottle, that's over half a million dollars in one night.
אם בערב אחד הוא עשה את אותה כמות טעויות שהוא עשה בשש השנים שלפני כן,
If in one night, He made the same number of mistakes as he'd made.
שתי בחורות בערב אחד
You got two girls in one night.
יש שני סיפורים בערב אחד!
Two stories in one night!
מדובר רק בערב אחד מהחיים שלכם.
It's just one evening.
הכול בערב אחד.
כבר שיפצת את "מגדל-שמירה" בערב אחד, קלואי.
And I haven't really had much time to... I've seen you overhaul Watchtower in one night, Chloe.
לבסוף, לאחר שהגיעה להחלטה, בערב אחד לאחר ארוחת ערב, הודיעה הודעה שהפתיעה את כולם.
Finally summoning her resolve one evening after dinner, she made an announcement that surprised everyone.
אי אפשר להספיק הכל בערב אחד.
We can't get it all done in one night.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 73. מדויק: 73. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo