הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעשר השנים הבאות" לאנגלית

חפש את בעשר השנים הבאות ב: הגדרה מילים נרדפות
in the next 10 years
in the next ten years
for the next 10 years
for the next ten years
in ten years
בעשר השנים הבאות המספר אמור לעלות ל -10.
And in the next 10 years, that number should increase to 10 percent.
חשבתי שאני אטפל בזה בעשר השנים הבאות.
Thought I was going to take care of that in the next 10 years.
צוות שלי פתח תוכנת כרייה מתקדמת, יותר מתקדם מכל דבר האן-אס יפיק בעשר השנים הבאות.
My team has developed advanced mining software, more advanced than anything the NSA will produce in the next ten years.
מה שכן, אנחנו נאכל שעועית בעשר השנים הבאות.
'Course, we may be eating beans for the next 10 years.
אני שוטרת במשטרת אטלנטה ויש לי פה מספיק נשק חם בשביל להרוג אותך כל יום בעשר השנים הבאות.
I'm Atlanta City Police and I have enough artillery in here to kill you every day for the next 10 years.
בעשר השנים הבאות, סין תעלה על ארצות הברית
In the next 10 years, China will surpass the U.S.
בעשר השנים הבאות, סין תעלה על ארצות הברית ותהפוך לכלכלה הגדולה בעולם.
In the next 10 years, China will surpass the U.S. and become the largest economy in the world.
אם תשאלי אותי, ג'פטו שם רוצה, להתעמק בעצמו בעשר השנים הבאות לא למכור את החברה שלו.
You ask me, Geppetto in there wants to navel-gaze for the next 10 years, not sell his company.
אבל אם תסתכלו בפינה העליונה - מערכת הכבישים - אתם רואים איפה אנחנו היום. כבישים כבר לא נבנים וזו עובדה. לא תראו כבישים נוספים בעשר השנים הבאות
But if you look at that top corner - the highway system - you see where we are today. Highways are no longer being built, and that's a fact. You won't see any additional highways in the next 10 years.
והיא עשתה בעשר השנים הבאות בחיי אומללים.
And she made the next ten years of my life miserable.
22.50 למניה, לשנה, בעשר השנים הבאות...
22.50 per share per year for the next 10 years?
אני בטוח שנראה שינוי משמעותי בעשר השנים הבאות.
I'm sure that we will see a significant change over the next ten years.
עסקה זו הייתה שווה מיליארדים ברווח גולמי בעשר השנים הבאות.
This deal would have been worth billions in gross profits over the next ten years.
מה, הם מצפים לך לדחוף סביב ניידת בעשר השנים הבאות?
What, do they expect you to push around a squad car the next ten years?
'את תוכנית ההרחבה של קולג טרייסי בעשר השנים הבאות.
At the tracey college 10-year expansion plan.
ולכן אנחנו מצטרפים לחברות נוספות כדי לעצור את יצור הסי-אף-סי בעשר השנים הבאות.
That's why we're joining other companies to stop the production of CFCs within the next 10 years.
לפחות הוא יודע מהיכן הוא יקבל ארוחות בעשר השנים הבאות?.
At least he knows where his meals are coming from for the next 10 years.
ולפי התכנון שלי, אני מקווה להכפיל את גודל הקליניקה שלי בעשר השנים הבאות.
And by my projections, I'm hoping to double the size of my practice in the next 10 years.
אתה הולך למשפט, אתה תהיה קבור בניירת בעשר השנים הבאות.
You go to trial, you'll be buried in paperwork for the next ten years.
על לא דבר, ואני אסחט אותך על הדבר הזה בעשר השנים הבאות מה את עושה?.
You're welcome, and I will be holding this over you for the next ten years.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo