הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בפראות" לאנגלית

wildly
savagely
furiously
recklessly
wild
ferociously
הידיים של אישה שלחמו בפראות על חייה ועל לאיבוד.
The hands of a woman who fought wildly for her life and lost.
עשיתי תנועה, ליבי החל לפעום בפראות.
I make a move, my heart starts beating wildly.
הם חיפשו בפראות אחר סימן הדרקון על הכתפים שלהן.
Savagely they searched for the mark of a dragon on their shoulders.
הוא היכה אותו בפראות ואז הוציא את קרביו.
He beat him savagely, and then he eviscerated him.
אני לא בטוח לגבי מה זה אבל זה מבעבע בפראות.
I'm not sure what it is, but, I mean, it is bubbling furiously.
אז כדי לשחרר כעס או קיטור, אני לא בטוחה בדיוק מה, הוא לקח כדורגל ושיחק איתו בפראות!
So, out of anger or to let off steam, I'm not sure which, he got a football and played with it furiously!
היינו נכנסים לכפר, הורגים את הבקר שלהם וחוגגים בפראות...
We would enter a village, kill their cattle and party wildly...
כל מה שהצליח להצטיין גם כאשר חסרון בפראות.
You all have managed to excel even when wildly understaffed.
הוא הכה בחזרה, בפראות ומתוך הגנה עצמית כבודו.
He struck back, wildly and in self-defence, Your Honour.
הלחץ שלה יכול להניף בפראות מהגבוה לנמוך כתוצאה של גידול.
Her pressure can swing wildly from high to low as a result of the tumor.
היא מסתובבת רגע שום דבר בפראות יצא מכלל שליטה.
She is spinning a nothing moment wildly out of control.
שלוש עצמות שונות משלושה מקומות בפראות מסתעף על הגוף.
Three different bones from three wildly divergent locations on the body.
צ'ארלס מילברטון הוכה בפראות לפני כארבעה חודשים.
Charles Milverton was savagely beaten four months ago.
אני מתכוון לרצוח בפראות את פרדי קרוגר לנגד סטן.
I am going to savagely murder Freddy Krueger in front of Stan.
הייתם בפראות כנה איתי אחר הלילה.
You were savagely honest with me the other night.
הוא הוכה בפראות, קרביו הוצאו כמו חזיר.
He was beaten savagely, gutted like a pig.
אני זוכר הופעות אלה בנקודה להיות, כמו, בפראות רגשית.
I remember those gigs at The Point being, like, wildly emotional.
כן, אבל בפראות מדויקת, מאמי, בסדר?
Yes, but wildly accurate, mami, okay?
לפתע ריקי התחיל לרוץ בפראות כי נשאר הריח של בני אדם.
All of sudden Riki started to run wildly Because there remained the smell of humans.
ועדיין לא המציאו טרקטור טיפול נמרץ כדי שאוכל לנסוע איתו בפראות במסדרונות.
And they haven't yet invented a crash tractor for me to drive wildly around the hallways.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 209. מדויק: 209. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo