הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בצורה איומה" לאנגלית

horribly
awfully
dreadfully
terribly
הוא שבר את רגלו בצורה איומה בנפילה.
He had broken his leg horribly in the fall.
האם אני צריך להזכיר לך שניקלאוס ורבקה הם איפשהו סובלים בצורה איומה?
Do I need to remind you that Niklaus and Rebekah are somewhere suffering horribly?
בטח חשוב בצורה איומה.
Must be awfully important.
הוא היה נחמד בצורה איומה.
He was being awfully nice.
אתה מפנק את הנערים האלה בצורה איומה.
You know, you spoil those boys dreadfully.
זה עיסוק משעמם בצורה איומה
It is such dreadfully dull stuff.
ההפצצה באוקלהומה היתה טכנולוגיה פשוטה, שנוצלה בצורה איומה.
The Oklahoma City bombing was simple technology, horribly used.
לא נוכל לשוחח אחרי שניהרג בצורה איומה, נכון?
Well, we can't chat after we've been horribly killed, can we?
אתה וג"ו, אף-אחד אחר, או שקלייר תמות, בצורה איומה.
You and Joe, no one else, or Claire dies, horribly.
אני יודע שכל זה היה מדהים בצורה איומה בשבילך.
I know this has all been horribly overwhelming for you.
אם אתה צופה בזה, זה אומר שמשהו השתבש בצורה איומה.
If you're watching this, that means something has gone horribly wrong.
אם יש עדיין מתכנן לעשות, אני כבר טעיתי בחישובים בצורה איומה.
If there's still planning to do, I've horribly miscalculated.
כשהיא במצב רוח לא טוב זה יכול להיות לא נעים בצורה איומה.
When she's in a foul mood, it can be horribly unpleasant.
הוא מת בצורה איומה כדי שיום אחד אגיע לאמריקה ואעשה הרבה שטרות ירוקים.
He died horribly so that one day I would come to America and make many, many of the Benjamins.
עד שאני לא ארגיש אשמה בצורה איומה כל כך אני מעריכה שבעוד מיליון עוגיות מעכשיו
Until I don't feel so horribly guilty. I figure, about a million chips from now.
אמך התעללה בך, בצורה איומה, הכתה אותך
Your - your mother abused you horribly, beat you.
היא נזקקה לתשומת לב אנושית, אבל אם נדחתה, הצייתנות שלה יכולה להתעוות בצורה איומה.
She craved human attention but if denied, her competitive obedience could go horribly awry.
הו, עד שאני לא ארגיש אשמה בצורה איומה כל כך.
Until I don't feel so horribly guilty.
הולך למות בצורה איומה ביותר, על זה שהשארת אותי למות אתמול בלילה!
You, on the other hand, will die horribly... for leaving me to die last night!
זה הוא התאריך שמלאני דורקוס, הנשיאה לשעבר של קאפה קאפה טאו, הושחתה בצורה איומה, כשמישהו שם חומצה בתרסיס השיזוף שלה.
That's the date that Melanie Dorkus, the former president of Kappa Kappa Tau, was horribly disfigured, when someone put acid in her spray tan.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 79. מדויק: 79. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo