הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בצורה חיובית" לאנגלית

positively
in a positive way
in a good way
in a good light
that in a kind way
לא, היא התכוונה שתחשוב בצורה חיובית.
No, she meant you have to think positively.
אם כך אתם הולכים להעריץ את זה בצורה חיובית.
Then you are going to positively adore it.
אבל אתה צריך ללמוד לתעל אותו בצורה חיובית.
But you need to learn to channel it in a positive way.
הוא בחוץ מנסה להשפיע על העולם בצורה חיובית.
He's out there trying to impact the world in a positive way.
הקול לא דומה לפנים בצורה חיובית.
Your voice does not match your face in a good way.
השם של קרטר עלה ולא בצורה חיובית.
Carter's name came up and not in a good way.
להראות לו איך להשתמש בכוחות שלו בצורה חיובית.
Show him how to use his powers in a positive way.
היא שאפתנית מאוד, בצורה חיובית, עבורנו.
She's very ambitious in a good way, for us.
אומרים לאנשים לחשוב בצורה חיובית, לדמיין את גורלם.
Telling people to think positively, visualize their destiny.
אבל הרופא אמר שאם לא אוכל למצוא דרך חדשה להתייחס בצורה חיובית יותר לסביבה שלי, אני אמות.
But the doctor said if I can't find a new way to relate more positively to my surroundings, I'm going to die.
כן, זה עצוב מאוד, אבל אנו רואים את זה בצורה חיובית.
Yes, it is indeed sad, but we view it positively.
"נסו לתת ביקורת על בן או בת הזוג שלכם בצורה חיובית"
"Try to frame criticisms of your spouse in a positive way."
אני מסתכל על זה בצורה חיובית, זה שינוי.
It's - I look at it positively.
להגדיל את הרווחים שלנו, להשפיע בצורה חיובית ערכי קהילה ועד הון החופשי שאנחנו יכולים להשתמש כדי להפוך את חייהם של אנשים טובים יותר.
We increase our profits, positively affect community values and free up capital that we can use to make people's lives better.
אם אתה סוג של ילד חריג ואתה רוצה למרוד, אתה צריך מקום לעשות את זה בצורה חיובית.
If you're kind of a misfit kid and you want to rebel, you need a place to do that in a positive way.
אז, אנחנו דיברנו על ההבדלים בין המסורות ושאנשים רבים ראו טרגדיה, בהרס הבודהות בבמיאן, אבל אני הצעתי את הרעיון שאולי אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה חיובית.
So, we were talking about the differences between the traditions and what many people perceived as the tragedy of the destruction of the Bamiyan Buddhas, but I offered the suggestion that perhaps we could look at this in a positive way.
זה נכון, אבל בצורה החיובית.
Well, we have, but in a good way.
זה מבאס, אבל בצורה החיובית, אז אני מתנדבת במקלטים.
It sucks, but in a good way, so I'm volunteering at a halfway house.
אבל בצורה חיובית.
But, you know, in a good way.
רציתי לצאת כאן בצורה חיובית.
I wanted to come out here in a positive way.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 99. מדויק: 99. זמן שחלף: 213 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo