הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בצורה משכנעת" לאנגלית

חפש את בצורה משכנעת ב: הגדרה מילים נרדפות
convincingly
conclusively
compellingly
eloquently
עורך הדין דיבר בצורה משכנעת בשם לקוחו.
The lawyer spoke convincingly on behalf of his client.
אז איך אומר זאת בצורה משכנעת?
Well, then how can I say it convincingly?
לא יכולה להיות מוכחת בצורה משכנעת או מופרכת.
Can't be conclusively proven or refuted.
את יודעת, זה אירוני שסוללת הצבא הנרחבת של מבחנים פסיכולוגיים קבעה בצורה משכנעת
You know, it's ironic that the army's extensive battery Of psychological tests has conclusively determined That the person they're most afraid of
זה שדרוג, נועד לאפשר אנדרואידים לעבור כאנושיים בצורה משכנעת.
It's an upgrade, designed to allow androids to convincingly pass as human.
וגם אני לא אוכל להצליף בעצמי בצורה משכנעת.
And even I cannot convincingly whip myself.
הוא שר את השבחים שלך בצורה משכנעת למדי.
Yes. He sang your praises quite convincingly.
כן, ג'נרל, שיקרת די באומץ, אך לא בצורה משכנעת.
Yes, general, you have lied most bravely, but not convincingly.
האם תוכל להתחזות, בצורה משכנעת למישהו שהוא מומחה בקרבות מנדינגו?
Can you convincingly masquerade as someone who's an expert on mandingo fighting?
אובאמה חייב לשחק בצורה משכנעת את תפקיד הנשיא וחייב לשכנע את אזרחי ארצות הברית שהמחאה למעשה נגמרת איתו.
Obama must convincingly play the part of The President and convince the people of the United States that the buck actually stops with him.
אני יודע שאתה רוצה לשחק בצורה משכנעת והכל, אך בתחילת מוחך, אתה צריך לחשוב, מה שפתיי עושות עכשיו?
I know you want to act convincingly and everything, but in the front of your mind, think, What are my lips doing now?
זה מדאיג מאוד לגלות שהאדם, איתו אתה חולק את הבית שלך, את המיטה והלב שלך, שיקר לך בצורה משכנעת כל-כך
It's very disconcerting to discover the person with whom you share your home... your bed and your heart, has been lying to you so convincingly.
לפחות לשקר בצורה משכנעת.
At least lie convincingly.
לפחות תנסי לשקר בצורה משכנעת.
At least try to lie convincingly.
לא בצורה משכנעת מאוד.
Not very convincingly.
אתה חושב שדינה תשחק את זה בצורה משכנעת?
You think Dina Araz'll be able to play this convincingly?
אתה מבין, אם תעשה את זה בצורה משכנעת תצא מכאן, וניתן לך.
If you do that convincingly you walk out of here, we give you half a million dollars.
למען הסר ספק, ה "שגעון הפסיכוטי", היה סיכום תמציתי למחקרו של ברטראם פורר, אשר בשנת 1948, הוכיח בצורה משכנעת באמצעות ניסויים, שתוכננו בקפידה
For the record, "that psychotic rant" was a concise summation of the research of Bertram Forer, who, in 1948, proved conclusively through meticulously designed experiments that astrology is nothing but pseudo-scientific hokum.
אם תצליחי להעביר את זה בצורה משכנעת לבישופ, הוא יעביר את זה לאיש הקשר הרוסי שלו,
If you can feed all this convincingly to Bishop he will relay it to his Russian contact and with any luck at all,
למעשה, הרבה ממה שהוא אמר, למרות שדבר בצורה משכנעת, לא תאם את מה שאני יכול לקרוא רק התגובה האינסטינקטיבית שלי לנוכחותו, אם כי אני לא יכול להצביע על זיהוי
In fact, much of what he said, though spoken convincingly, did not match what I can only call my instinctive response to his presence, though I cannot point to identifiable clinical behaviors that indicate this.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 43. מדויק: 43. זמן שחלף: 74 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo