הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בקומה" לאנגלית

on the floor
on level in a coma
floors up
downstairs
second-story
third-floor
second-floor

הצעות

279
227
140
112
74
67
63
עזבת את הספר בקומה האחרונה בלילה?
Did you leave the Book on the floor last night?
אתה יודע שמרידית וכריסטינה נמצאות בקומה של הפצצה.
you knew meredith and cristina would be on the floor with the bomb.
מייג'ור קרטר, האבטחה נפרצה בקומה 28
(woman) Major Carter, security has been breached on level 28.
הצלחנו להגיע לחדר הטבעות בקומה העשירית.
We've made it to the ring room on level ten.
שלא פשוט הותרתי אותו משותק או בקומה?
I didn't just leave him paralyzed or in a coma?
בילי בקומה, זה כמו לישון נכון?
Billy's in a coma. That's like sleep, right?
המפקד, ישנו דוב קוטב בקומה שש
Sir, there's a polar bear on level 6.
שניכם הייתם העובדים היחידים בקומה אמש...
You two were the only employees on the floor last night.
בקומה שם, למסור לי מפיות אלה.
On the floor there, hand me those napkins.
היו שני מעשנים בקומה ש שעישנו בחדריהם.
There were two smokers on that floor who smoked in their rooms.
אני נעולה בחדר אחסון בקומה 7.
I'm locked in a storage room on deck 7.
התאבדות פותר הרבה בעיות בקומה העשירית.
Suicide solves a lot of problems on the tenth floor.
זה בא ממסדרון הצפוני בקומה 5.
It came from the northern corridor on the 5th floor.
אנחנו בקומה העשרים חוזרים לעמדה שלנו.
We're on the 20th floor, heading back to our post.
הכול התחיל כשהלכתי לתקן מדפסת בקומה השביעית.
It all started when I went to fix a printer on floor seven.
כשאנחנו בקומה הצהובה אני מטפל בזה?
when we are on the yellow floor? -I'm on it.
יש מסדרון עם דירות ריקות בקומה השלישית.
There's a corridor with empty apartments on the third floor.
כשלא היה יותר חדר בקומה בטוחה.
When there was no more room in the floor safe.
יש חבילה רשום אחד הכינויים שלו בקומה השישית.
There's a suite registered to one of his aliases on the sixth floor.
התוכניות הוקפאו והן נשארו בקומה ארבע מאז.
The plans were shelved and it remains in Level 4 ever since.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2222. מדויק: 2222. זמן שחלף: 196 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo