הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בקשה" לאנגלית

ראה גם: להגיש בקשה
חפש את בקשה ב: הגדרה מילים נרדפות
request
application
please
petition
plea
enquiry
motion asked ask asking requested for a
wish
requesting
appeal
requisition

הצעות

אין תחומי AppDomain זמינים להשלמת בקשה זו.
There are no avalable AppDomains to complete this request.
הודעת בקשה לבניית קוביה נוספה לתור של Project Server
Cube build request message has been added to the Project Server queue
מילוי ושליחה של טופס בקשה זה לא מהווים קבלה ואישור על-ידי Dell.
Completion and submission of this application does not imply acceptance by Dell.
כל הבקשות כפופות לקבלת הסטטוס על-ידי שירותי ההון של Dell, ודירוג האשראי משמש בעת בחינת בקשה.
All applications are subject to status, acceptance by Dell Capital Services, and credit scoring is used when assessing an application.
בקשה, אל תעמוד קרוב לשולחן שלי
Please, do not stand so close to my desk.
בקשה תן לי לרדת ולעבוד בשבילך במועדון.
please let me come down and work for you at the club.
אין אפשרות לשרת בקשה מאחר ש - RemoteApplicationMetadata לא הפך לזמין בקובץ התצורה של השרת.
Cannot serve request because RemoteApplicationMetadata has not been enabled in the server's config file.
בקשה ל - InternetQueryOption או ל - InternetSetOption ציינה ערך אפשרות לא חוקי.
A request to InternetQueryOption or InternetSetOption specified an invalid option value.
לשירות ה - Proxy של שכפול תיבות הדואר אין אפשרות לעבד בקשה זו בחיבור שאינו מווסת.
The Mailbox Replication Proxy Service can't process this request on a connection that is not throttled.
Average Request Time הוא הזמן הממוצע שחלף, באלפיות השניה, בהמתנה להשלמת בקשה.
Average Request Time is the average time that elapsed, in milliseconds, waiting for a request to complete.
הזמן שחלף בממוצע (באלפיות שניה) בין ההתחלה והסיום של בקשה שהועברה ב - Proxy.
Average elapsed time (in milliseconds) between the beginning and end of a proxied request.
בקשה ראשונית אנונימית של HTTP (s) נכשלה, אבל יש תמיכה באימות אנונימי עבור תרחיש זה.
Initial anonymous HTTP(s) request failed, but anonymous authentication supported for this scenario.
להודעת בקשה חסרה כותרת של MessageID. כותרת זו נדרשת כדי לתאם מענה.
Request Message is missing a MessageID header. One is required to correlate a reply.
קובע אם לאשר בקשה לגישה למשאב.
Determines whether a request is allowed access to a resource.
זוהי שגיאה פנימית: אין אפשרות להשלים בקשה זו כיוון שפעולת שרת Daemon של המסנן הופסקה.
This is an internal error: This request cannot be completed because the Filter Daemon has been shutdown.
שירות האינטרנט של חידוש רשיון האצווה של Office החזיר את השגיאה 'HTTP 400 בקשה שגויה'.
Office batch license renewal web service returned HTTP 400 Bad Request error.
בקשה לשדרוג אוסף האתרים |0 נוצרה כבר
A request for upgrading the site collection |0 has already been created
ספריית ההרחבות העבירה בקשה לא חוקית ל - Visio.
Add-on library passed an illegal request to Visio.
נתוני היישום מוגדרים כ - Null או שהם ריקים במהלך בקשה לפסיבציה.
The application data is either null or empty during a request for passivation.
אין אפשרות לשנות את הכותרת Content-Type מערך ברירת המחדל שלה עבור בקשה זו.
The Content-Type header cannot be changed from its default value for this request.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4186. מדויק: 4186. זמן שחלף: 249 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo