הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ברהיטות" לאנגלית

eloquently
eloquence
דיברת ברהיטות על כך שהכדור נתקע.
You spoke eloquently about the ball getting stuck.
הוא הניח אותו כך ברהיטות כשאנחנו אחרונים דברנו.
He put it so eloquently when we last spoke.
אתה מדבר כל כך ברהיטות, קפטן.
You speak so eloquently, captain.
לא, לא, הם כתובים אפילו ברהיטות רבה.
They're competently, even eloquently written.
כריס הדפילד דבר כל כך ברהיטות על הפחד, על הסיכויים להצלחה ועל הסיכוי להישרדות.
Chris Hadfield talked so eloquently about fear and about the odds of success, and indeed the odds of survival.
הרקלייטס אומר את זה די ברהיטות
Heraclites put it quite eloquently.
הרקלייטס אומר את זה די ברהיטות הוא אמר "התפתחות הנשמה נוצרת מתוכה"
Heracleitus put it quite eloquently. He said, "The soul is its own source of unfolding."
אשר נוסחו ברהיטות על ידי פרנקלין רוזוולט
Which have been so eloquently proclaimed - By franklin roosevelt.
היכולת שלך להתבטא ברהיטות אינה מפסיקה להדהים.
Your ability to articulate never ceases to amaze.
כפי שאחד הפילוסופים הגדולים שלכם אמר ברהיטות,
As one of your great philosophers so eloquently put it,
היא מתארת את הבעיה ברהיטות רבה.
It speaks so eloquently to the problem.
מה שאומר שהחיים שלך תלוי ברהיטות שלך.
Which means that your life hangs on your eloquence.
בדיוק כפי שגברת פלורק ניסחה ברהיטות, הוא סיפק חומרים בדמות מתאבדים לפיגועי התאבדות.
Just as Mrs. Florrick put so eloquently, he supplied materials in the form of bodies to carry bombs.
טוב, נעמי, למה שלא תעשי שימוש מועיל ברהיטות שלך השבוע?
All right, well, naomi, why don't you put some of that eloquence to work this week?
בונו דיבר ברהיטות רבה, על כך שיש לנו, בפעם הראשונה, את הכלים לטיפול בבעיות עתיקות היומין של מחלות ועוני.
Bono spoke very eloquently, that we have the tools, for the first time, to address age-old problems of disease and poverty.
אז ה -"אקונומיסט" כינה ברהיטות את בלוקצ'יין כ"שרשרת הגדולה של להיות בטוחים בדברים".
So "The Economist" eloquently described the blockchain as the great chain of being sure about things.
"למחרת מייקל נסע ל" פתיחות בתקווה לגייס את אחיו של דוני לערב ההתרמה, ואז הוא הבחין שבנו מתבטא ברהיטות.
And the next day, Michael drove to Openings in the hopes of recruiting Donny's brother for the fundraiser when he noticed his son expressing himself rather well.
הילד הזה דיבר ברהיטות והראה לנו וגם התמודד עם הדברים שהוא לא יכל לעשות באופן אוטומטי עם המדריך הזה. זה היה פשוט פנטסטי."
That child was very articulate and showed us and even dealt with the things he couldn't do automatically with was just absolutely fantastic.
הוא דיבר באריכות וברהיטות בלי לומר רבות.
He spoke at length and eloquently, without saying very much.
אני זוכר שהוא כתב ברהיטות.
I remember he wrote very eloquently about it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo