הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ברח מהכלא
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ברח" לאנגלית

הצעות

אם ניקולס מילברי יאמין שאחיו ברח...
So, if Nicholas Millberry believed that his brother had escaped...
הוא ברח מהשומרים כשהם הגיעו למלון שלו.
He escaped from the guards when they got to his hotel.
אז הנהג השיכור יצא ופשוט ברח?
So your drunk driver just got out and ran away?
הוא ברח ורציתי להביא אותה לפה.
He just ran away. I... I wanted to get her here.
אחרי שהקצין ברח, האחרים כבר נורו?
After the officer ran off, the others were already shot?
והיא אמרה שהוא ברח כשהפעמון צלצל.
And she said he ran off when the doorbell rang.
לאחר שריצ'ארד ברח מהארמון הוא כנראה מעד לתוכו.
After Richard escaped from the palace, he must have stumbled into it.
כשהוא ברח, תפסתי אותו בוידיאו.
When he ran off, I caught him on video.
הוא ברח מכלא באילינוי לפני כמה ימים.
He escaped from prison in Illinois a couple of days ago.
הבוקר סיימון תקף את קרלוס במרפאה וכמעט ברח.
This morning, Simon attacked Carlos in the infirmary and he nearly escaped.
הוא ברח מהבית עוד לפני שהרגשתי!
He escaped from the house before I even knew it.
והוא ברח במקום שפנה אלייך לעצה.
And he ran off instead of turning to you for help.
בעלי ברח ממני, מהאחריות שלו...
My husband ran away from me, from his responsibilities.
הייתי מציל אותו אבל הוא ברח.
I would have saved him, but he ran away.
בבוקרו של הניתוח הראשון, הוא ברח.
On the morning of the first operation, he ran away.
הבחור זייף את חטיפתו שלו ואז ברח.
The guy faked his own kidnapping and then ran off.
ובכן, הוא ברח כשאמא שלי הייתה במקלחת.
Well, he ran away when my mom was in the shower.
כולם חשבו שהוא ברח עם הכסף.
Everyone thought he ran away with his money.
האוול מאמין שהוא ברח בהצלחה, אבל לא.
Howl believes he escaped successfully, but he didn't.
אני חושב שקרטמן באמת ברח לסומליה.
I think cartman really ran away to somalia.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8911. מדויק: 8911. זמן שחלף: 173 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo