הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ברחבי המדינה" לאנגלית

חפש את ברחבי המדינה ב: הגדרה מילים נרדפות
statewide
nationwide
across the country around the country
all over the country
throughout the country
across the state
across the nation
cross-country
around the state
across country
across the land
מסע של ירי מוזר במרילנד, הוביל למצוד ברחבי המדינה.
a bizarre shooting spree in Maryland has led to a statewide manhunt.
האתרים הנוספים, הממוקמים באריזונה, ג'ורג'יה, מרילנד, נבדה, אוהיו, פנסילבניה, דרום קרולינה וטנסי, מעלים את מספר החנויות של Goodwill המשתתפות בתוכנית ReConnect ללמעלה מ -1900 ברחבי המדינה.
The additional sites, located in Arizona, Georgia, Maryland, Nevada, Ohio, Pennsylvania, South Carolina and Tennessee, bring the number of Goodwill stores participating in ReConnect to more than 1,900 nationwide.
איש צעיר שמאחוריו סדרת מעצרים ברחבי המדינה.
A young man with a string of arrests across the country.
מוחזקים עדיין במתקני מעצר ברחבי המדינה.
Muslim Americans still being held in detention facilities across the country.
הפועלים הפכו להיות סמל לאומי לאלפי המפוטרים ברחבי המדינה.
The workers have become a national symbol for thousands of employees laid off across the country.
כולם במשרד וגם ל מיליון אנשים ברחבי המדינה
Everyone in this office and, like, a million people across the country.
צבא גדל של פמיניסטיות צעד ברחבי המדינה...
A growing army of feminists marched across the country demanding equality.
ראיתי וסיקרתי את הספורט ברחבי המדינה.
I have seen and covered the sport across the country.
כך גם בנוגע לתשתית תקשורתית ברחבי המדינה
The same for telecoms across the country.
וכולם מפוזרים כעת ברחבי המדינה לתעמולת הבחירות שלהם.
And they're all scattered across the country for the campaign
בתוך 30 שנים, הנורמנים בנו מאות מהמבצרים האלה ברחבי המדינה.
Within 30 years, the Normans had built hundreds of these fortifications across the country.
למשחק המחבואים הקטן שלך ברחבי המדינה?
for your little duck and hide across the country?
בינתיים, ערפדים מבוהלים ברחבי המדינה, ממהרים לאגור את המשקה
Meanwhile, panicked vampires across the country rush to stockpile the beverage.
עדיין נמצאים ברחבי המדינה למעלה מאלף מטוסים באוויר הממתינים לאישור נחיתה.
Still over a thousand planes in the air across the country, waiting for clearance to land.
כן, אלא שזה קורה בכנסיות האחיות שלנו ברחבי המדינה.
Except it s happening at a dozen of our sister churches across the country
נשאת קודים לא חוקיים לחשבונות שנועדו בשביל המאפיה התאית ברחבי המדינה.
You carried illegal financial codes... Meant for the Thai mafia across the country.
אוסטין עבד בשבילי באירועים, שונים ברחבי המדינה
Austin worked for me at different venues Across the country,
נסעתי ברחבי המדינה רק כדי לראות אותה!
I came across the country just to see her!
כיסים של אזורים מחוסנים גדלים ברחבי המדינה משיבים שליטה בערים מרכזיות...
Pockets of the immune began to grow across the country retaking control of major cities...
יש לנו עוד 700 כאלו ברחבי המדינה.
We have 700 more like it across the country.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 370. מדויק: 370. זמן שחלף: 182 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo